Ufarlig sjømatdebatt, tror stormen kommer i høst

Nord-Norge har alle forutsetninger for å bli landets nye vekstmotor. Foto: Linda Storholm
Siden Tveteråsutvalgets utredning kom i desember 2014 har det stormet og rast langs kysten, men når Stortinget i morgen skal debattere sjømatindustriens konkurransekraft blir det bare en flau bris tror næringskomiteens leder Geir Pollestad (Sp).

Siden Tveteråsutvalgets utredning kom i desember 2014 har det stormet og rast langs kysten, men når Stortinget i morgen skal debattere sjømatindustriens konkurransekraft blir det bare en flau bris tror næringskomiteens leder Geir Pollestad (Sp). 

For det er en relativt ufarlig innstilling næringskomiteen har kommet med. Flertallet har gått for å skyve de kontroversielle temaene om aktivitets- og leveringsplikt inn i en kommisjon som skal utrede temaene videre. 

- De såkalte pliktene fungerer ikke optimalt i dag, og vi ønsker en bredere utredning av dette, og flere og andre forslag til løsning enn liberalisering, sier Geir Pollestad. Næringskomiteen ønsker seg en mer helhetlig vurdering som går fra kvotesystem til hvilket flåteledd og kyst- versus havgående flåte. 

- Forslaget om å se nærmere på dette bør man være positiv til uansett hvilket syn man har på saken, sier Pollestad. 


Høststorm om kvoter 

Når dette er utredet og Eidissenutvalget i september har levert sin utredning om hvordan kvotesystemet bør innrettes for framtiden, da kommer stormen i Stortinget spår Pollestad.

- Så hva kommer egentlig debatten i morgen til å handle om?

- Det vil nok gå mye i "hvem som har vunnet og hvem som har tapt". I tillegg er det jo fristende å komme inn på at fiskeriminister Per Sandberg sier han er fornøyd med innstillingen samtidig som det er en helt annen retning enn regjeringen ønsket, sier Pollestad, men legger til at han virkelig håper debatten vil handle om det som er kjernen i saken, hvordan man kan bedre lønnsomheten i sjømatindustrien. 

- Hva er det som skal til for å øke lønnsomheten, og hvordan kan vi gjøre det i et regime hvor det fortsatt er forankret i det enkelte lokalsamfunn, sier han. 


Ingen endring? 

- Vil vi se en endret fiskeripolitikk etter debatten i morgen? 

- Nei, politikken før og etter tirsdag vil nok være lik, men vi står igjen med at det i denne stortingsperioden ikke vil komme noen endringer i deltakerloven og pliktene. Det er hverken behov for eller mulig med en revolusjon, men vi må ha en helhetlig visjon om hvor vi vil, Stortinget må bli enige om hva vi ønsker, sier han. 


Næringskomiteens leder Geir Pollestad (Sp). (Foto: Stortinget)
Næringskomiteens leder Geir Pollestad (Sp). (Foto: Stortinget)

Tags