Uenige om universitetsstrukturen

Rektor Anne Husebekk ved Universitetet i Tromsø (UiT), Norges arktiske universitet, sier hun godt kan se for seg en løsning med et samlet nordnorsk universitet.

Skal det være ett eller to universiteter i Nord-Norge? Det er rektorene ved Universitetet i Nordland og Universitetet i Tromsø svært uenige om.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ønsker at kunnskapsmiljøene skal styrkes og gjøres mer robuste, og at det ikke skal være konkurrerende aktivitet mellom naboinstitusjoner.

- Det betyr for eksempel at vi gjerne ser en sammenslutning av teknologimiljøene i nord.

Det sier rektor Anne Husebekk ved Universitetet i Tromsø (UiT), Norges arktiske universitet, i et intervju med Avisa Nordland.

Et annet mulig scenario kan, ifølge henne, være ett nordnorsk universitet.

 

Usannsynlig scenario

Pål Pedersen, rektor ved Universitetet i Nordland (UiN) mener et slikt scenario er svært usannsynlig.

- Vi har hatt et godt samarbeid med institusjonene rundt oss i mange år, sier han med adresse til høgskolene i Nesna, Narvik og Harstad.

- En mulighet er at disse underlegges Universitetet i Nordland, sier han.

UiN-rektoren mener det geografiske området er for stort og differensiert for en institusjon.

- Over halvparten av innbyggerne i nordfylkene bor i Nordland, og her skjer også mer enn halvparten av all verdiskapningen. Det er i den sørlige landsdelen at vi har størst potensial for å utvikle mer forskning og utdanning, og gi tilbud om flere utdanninger som kan gi stor verdivekst i private og offentlige virksomheter, argumenterer han.

Anne Husebekk sier det ikke er snakk om at noen skal underlegge seg.

- Det er snakk om å diskutere seg fram til plattformer som gjør at alle blir vinnere uavhengig av hvilken struktur som blir valgt, mener hun.

 

Må ikke bli en bykamp

Rektor Arne Erik Holdø ved Høgskolen i Narvik advarer mot at strukturarbeidet blir en bykamp mellom Tromsø og Bodø, mens rektor Bodil Olsvik ved Høgskolen i Harstad tror det blir vanskelig å få politisk oppslutning for en løsning med bare ett universitet i Nord-Norge.

- Jeg er også usikker på om Nord-Norge vil være tjent med det, sier hun til AN.

Rektor ved Høgskolen i Nesna, Sven Erik Forfang, vil drøfte saken med statssekretæren fra Kunnskapsdepartementet – som kommer på besøk til Nesna i neste uke – før han uttaler seg.

Pål Pedersen
Pål Pedersen, rektor ved Universitetet i Nordland, kan ikke se at det er et godt alternativ å ende opp med en løsning hvor det bare blir ett universitet i Nord-Norge. (Foto: UiN)

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: