- UD følger Akademik Lomonosovsaken tett

- The MFA monitors the situation of the planned towing of the nuclear power plant ‘Akademik Lomonosov’ closely, Norwegian State Secretary Marit Berger Røsland says. (Photo: Olav Heggø, Fotovisjon and the Baltic Shipyard/Baltiisky Zavod)
Det planlagte slepet av atomkraftverket Akademik Lomonosov langs norskekysten var tema under møtet i den norsk-russiske atomsikkerhetskommisjonen onsdag.

 

Det planlagte slepet av atomkraftverket Akademik Lomonosov var tema under møtet i den norsk-russiske atomsikkerhetskommisjonen onsdag.

- De norske bekymringene knyttet til et mulig slep , av det russiske atomkraftverket Akademik Lomonosov langs norskekysten, ble tatt opp av utenriksministeren i møte med direktør for Rosatom, Alexei Likhachev, sier statssekretær Marit Berger Røsland til High North News.

Børge Brende og Likhachev møttes under markeringen av den første utskipingen av brukt kjernebrensel fra Andrejevbukta i Russland.

- Det var en god dialog om ulike løsninger og det ble understreket at det ikke er tatt noen endelig beslutning på russisk side. Det er positivt i seg selv, og Utenriksdepartementet vil fortsette å følge saken tett fremover, presiserer Berger Røsland.

Hun legger til at møtet i atomsikkerhetskommisjonen i Kirkenes onsdag denne uken bekreftet at det er etablert en tett og god dialog mellom norske og russiske myndigheter om denne saken.

- Vi opplever at russisk side ønsker faglige innspill fra oss, og det vil vi legge til rette for, sier statssekretæren i UD.


Les også: - Brende må få stoppet "Akademik Lomonosov"

 

 

Nøkkelord