UD bekymret over ny russisk lov

- Nok et bekymringsfullt skritt i negativ retning, sier Bård Glad Pedersen, statssekretær i Utenriksdepartementet. (Foto: Hege Eilertsen)
En ny russisk lov som åpner for å forby «uønskede organisasjoner» bekymrer det norske Utenriksdepartementet (UD).En ny russisk lov, som åpner for å forby «uønskede organisasjoner», bekymrer det norske Utenriksdepartementet (UD).

I helga ble et titall personer pågrepet av russisk politi da de forsøkte å arrangere homoparaden "Moskva Pride" i Russlands hovedstad. Arrangørene hadde ikke fått tillatelse fra myndighetene til å arrangere paraden.

Det ble tumulter, og flere homoaktivister og motdemonstranter ble pågrepet av politiet, mens et stort russisk og internasjonalt pressekorps sto og så på.

Russland har de siste årene vedtatt en rekke lover som diskriminerer folk på grunn av deres kjønnsidentitet, til store protester fra menneskerettsaktivister. I 2013 undertegnet president Vladimir Putin en lov som forbyr å opplyse mindreårige om homofili.

Nå kommer nok en lovendring som vekker oppsikt i flere vestlige land.


Trangere kår for regimekritiske


- Loven som åpner for å forby "uønskede organisasjoner" innebærer en ytterligere tilstramning i arbeidsforholdene for det russiske sivilsamfunnet. Fra norsk side ser vi dette som nok et bekymringsfullt skritt i negativ retning, sier Bård Glad Pedersen, statssekretær i UD.

Loven om uønskede utenlandske og internasjonale organisasjoner ble godkjent av Russlands president Vladimir Putin 23. mai.

Ifølge loven vil organisasjoner som blir vurdert å utgjøre en trussel mot grunnlaget for den konstitusjonelle orden, Russlands forsvarsevne og sikkerhet - kunne bli erklært uønskede.

Den russiske statsadvokaten kan nå med godkjennelse fra utenriksministeriet fatte vedtak i denne typen saker.

Det vil være forbudt for en "uønsket organisasjon" å operere i Russland. All eiendom og finansielle midler vil kunne bli frosset. Det vil også være straffbart å delta i aktivitetene til en slik organisasjon, eller å ta imot penger fra den.


Begrenser ytringsfriheten


Dunja Mijatovic, som i OSSE (Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa) er representant for mediefrihet, har uttalt at loven bidrar til å begrense ytringsfriheten og mediefriheten i Russland.

Loven er foreløpig så ny at ingen organisasjoner har rukket å bli utropt som uønskede, og lovforslagets behandling i det russiske parlamentet ga ingen indikasjon på hva som må til for å havne på denne svartelisten. 

Lovens første prøve er imidlertid underveis, skriver Adresseavisen. Parlamentarikere fra det Putin-lojale Liberaldemokratiske parti (LDPR) har anmeldt fem ikke-statlige organisasjoner til den russiske statsadvokaten.

De fem organisasjonene er menneskerettsorganisasjonene Human Rights Watch og Amnesty International, antikorrupsjonsorganisasjonen Transparency International, den russiske menneskerettsorganisasjonen Memorial, og tenketanken Carnegie Moscow Center.

Tags