Tykkere kvinner, tynnere menn

Livvidden til samiske kvinner er større enn gjennomsnittet i Nord-Norge, men det betyr ikke nødvendigvis dårligere helse.

Nord-Norge sliter med mange overvektige, uavhengig av etnisk bakgrunn, skriver forskning.no. Det viste Saminor 1-undersøkelsen for ti år siden.

Nå arbeider forskerne ved Universitetet i Tromsø med Saminor 2, og ser blant annet på forskjellen mellom samiske og ikke-samiske innbyggere i ti kommuner med stort samisk innslag i befolkningen.

– Dette er en helseundersøkelse og livsstilsundersøkelse i rurale distriktsområder hvor vi vet at det er flerkulturell befolkning, forklarer Ann Ragnhild Broderstad, overlege og faglig leder ved Senter for samisk helseforskning. 

Les mer om resultatene hos forskning.no

Tags