Tungoljeforbud gir nedgang i cruisetrafikken

Nå kommer nedgangen i cruisetrafikken som en følge av tungoljeforbudet på Svalbard.

Nå kommer nedgangen i cruisetrafikken som en følge av tungoljeforbudet på Svalbard.

Det skriver Svalbardposten i sin ferskeste utgave.

Cruiseskipet AIDAcara står fremdeles på seilingsplanen til Longyearbyen neste år, men flere andre cruiseskip er usikre eller har varslet at de ikke kommer i 2015.

Cruiseskipaktørene møter tøffere miljøkrav enn tidligere. Sør for 62 grader nord er det nå en ekstra avgift for å seile med tungolje. De utslippsregulerte sonene øker i omfang, og kravene i de regulerte sonene vil - ifølge Cruise Northern Norway and Svalbard (CNNS) - bli gradvis strengere. 

Kravene er allerede innført i Nordsjøen, og i 2020 vil de også gjelde havområdet utenfor Nord-Norge. 

Erik Joachimsen, direktør i CNNS, sier cruisenæringen tvinges til å bygge mer miljøvennlige skip siden flere store land innfører slike ordninger.

- Jeg tror ikke det blir bygd flere skip som er så lite miljøvennlige som i dag, sier han, og legger til at rederiene er veldig bevisste på dette, og at de derfor blant annet betaler NOx-avgift til Norge.

Så langt i år har 26 cruiseskip meldt sin ankomst til Longyearbyen i 2015, men flere anløp er fremdeles usikre. På samme tid i fjor var antallet 30.

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: