Tschudi kjøper Sydvaranger Gruve for 78 millioner kroner

Selskaper kontrollert av Felix Tschudi har kjøpt konkursboet etter Sydvaranger Gruve AS. (Foto: Linda Storholm)
Som High North News har fortalt tidligere var det Tschudigruppen som forhandlet med boet etter konkursen ved AS Sydvaranger. Nå har Tschudi overtatt det hele for 78 millioner kroner.


Som High North News har fortalt tidligere var det Tschudigruppen som forhandlet med boet etter konkursen ved AS Sydvaranger. Nå har Tschudi overtatt det hele for 78 millioner kroner. 

I en pressemelding fra Tschudigroup i ettermiddag heter det: 

"- Vi er glade for å kunne meddele at det er oppnådd enighet om overtakelse av virksomheten i Sydvaranger Gruve AS. Som kjent har bostyrer, i samarbeid med de største kreditorene i boet etter Sydvaranger Gruve AS, forsøkt å finne løsninger som kan muliggjøre framtidig drift ved anleggene i Kirkenes. Det har vært diskusjoner med flere interessenter, men det har vært vanskelig å konkludere et salg, blant annet på grunn av de lave jernmalmprisene. For å kunne opprettholde muligheten for en gjenåpning, har konkursboet og Tschudigruppen nå blitt enige om at selskaper kontrollert av Felix H. Tschudi kjøper selge gruven samt de mest driftskritiske delene av produksjonsutstyret fra Sydvaranger Gruves konkursbo i henhold til avtale inngått 1. april 2016. Samtidig er det inngått en avtale med DNB Finans om kjøp av deler av den mobile maskinparken. Tschudi har som ambisjon å gjenetablere en gruvevirksomhet når markedsforholdene igjen tillater det og kommer til å invitere inn andre partnere med dette for øye."

78 millioner kroner

Prisen på 78 millioner kroner skal i følge pressemeldingen delvis betales over tid og delvis ved oppnåelse av fullskala jernmalmproduksjon. Det er i tillegg inngått en avtale om royalties basert på avtalte produksjonsmål og pris for jernmalm på verdensmarkedet. Selve salget må også godkjennes av Konkurransetilsynet. 

- Vi er veldig glade for at vi er kommet fram til en omforent avtale, sier Peter Steiness Larsen. Han er finansdirektør i Tschudi Shipping Company og tidligere styreleder i Sydvaranger Gruve AS. Han sier videre at alle partene har strukket seg langt for å finne en løsning som sikrer muligheten for videre aktivitet i gruva. 

Holde gruva varm

På kort sikt er planene å holde gruva "varm": Utstyret vedlikeholdes på et minimumsnivå inntil markedet og ny finansiering i form av lån eller egenkapital gjør det mulig å starte driften igjen. 

- En gjenåpning vil også avhenge av om vi klarer å sikre kompetanse og nødvendige tillatelser. Alt dette vil medføre utgifter over en udefinert og muligens lengre periode, men potensialet både for lokalsamfunnet og bedriften er stort hvis det lykkes, sier Larsen. 

Også bostyrer Leif Petter Madsen er glad for at en avtale er på plass som gjør det mulig å videreføre gruvevirksomheten i Sør-Varanger. 

 

Lederen i Nordens Klippe, gruvearbeiderforeningen i Kirkenes, Henning Bråten, er en lykkelig mann i dag.  -Stemningen er nesten ekstatisk, sier han til HNN. (Foto: Yngve Grønvik/Syd Varanger Avis).
Lederen i Nordens Klippe, gruvearbeiderforeningen i Kirkenes, Henning Bråten, er en lykkelig mann i dag. -Stemningen er nesten ekstatisk, sier han til HNN. (Foto: Yngve Grønvik/Syd Varanger Avis).

En lykkelig mann

Fagforeningsleder i Nordens Klippe, Henning Bråten, er en lykkeligmann i dag.

-Det er rett og slett kjempepositivt at vi har fått en avklaring, at noen vil ta vare på verdiene og at vi kan slippe taket i uvissheten som har hengt over oss helt siden konkursen, sier han til High North News.

Bråten innser at det ikke er utsikter til snarlig gjenåpning av gruva til full drift, men er likevel en lykkelig mann.

-Det er jo ikke bare å slå på en bryter, og så er 400 mann tilbake i jobb, men vi ser frem til småskaladrift om ikke så altfor lenge, etter at Direktoratet for mineralforvaltning har sagt sitt og gitt nødvendig driftstillatelse. Jeg har ikke hele tidslinjen klar, men det viktige nå blir jo å sikre verdiene og kompetansen.

Har kompetanse nok

-Sikring av kompetanse har vært viktig også for Felix Tschudis engasjement, har han presisert mange ganger. Men er denne kompetansen i Kirkenes lenger?

-Mange av dem som ikke er hjemmehørende i området har selvsagt reist hjem, men vi har nok av kompetanse igjen til å drive i småskala, tilstrekkelig til at selskapet ikke taper penger. Og i løpet av de små skritts tid – som vi nå har foran oss til markedet er tilbake der det bør være – så er det også tid til å drive nødvendig opplæring, mener Henning Bråten.

Tschudi er populær i dag

Lederen for Nordens Klippe beskriver stemningen rundt seg i Kirkenes som nesten ekstatisk i øyeblikket.

-Det er store forventinger her nå, det er klart, og Felix er en rimelig populær mann her nå.

-Dere har jo samarbeidet med Tschudi lenge, hvordan har dette samarbeidet vært?

-Det har vært helt fint. Vi ser at Felix har langsiktige mål med å være her, at han har fått et forhold til både gruva og lokalsamfunnet. Hadde målet bare vært kortsiktig inntjening, så hadde det vært mange andre ting de kunne ha gjort. Her har de vist stayerevne og –vilje, og det er vi selvsagt kjempeglade for, avslutter Henning Bråten, lederen for gruvearbeiderne i Nordens Klippe. 
 

 

Felix Tschudis selskaper overtar konkursboet etter Sydvaranger gruve. I første omgang er det snakk om å holde gruva
Felix Tschudis selskaper overtar konkursboet etter Sydvaranger gruve. I første omgang er det snakk om å holde gruva "varm" og sikre verdiene i anlegget. (Foto: Tschudigruppen).

Tags