Tschudi i forhandlinger om Sydvarangerboet

Formannskapet i Sør-Varanger er innkalt til orienteringsmøte fredag for en avklaring på hva som skjer med konkursboet etter Sydvaranger Gruve AS. (Foto: Linda Storholm)
Bostyrer Leif Petter Madsen har bekreftet at de er i forhandlinger med en interessent som vil kjøpe boet etter konkursen i Sydvaranger. Etter det vi erfarer er det Tschudigruppen som er i forhandlinger.


Bostyrer Leif Petter Madsen har bekreftet at de er i forhandlinger med en interessent som vil kjøpe boet etter konkursen i Sydvaranger. Etter det vi erfarer er det Tschudigruppen som er i forhandlinger. 

Felix Tschudi selv sier til High North News at de vil bidra så mye som mulig for å sikre at muligheten for framtidig aktivitet i gruva opprettholdes. 


Vil spille en rolle

- Det vil si at vi er villige til å spille en rolle framover hvis vi kan se at det finnes en omforent basis for det, sier Tschudi. 

Dagens malmpriser fører til at en snarlig gjenåpning av gruva ikke ligger i kortene, men Felix Tschudi mener det er sannsynlig med drift på sikt hvis man klarer å sikre og bevare utstyret og infrastrukturen på det kritiske tidspunktet man nå er på. 

I desember uttalte Felix Tschudi til High North News at man må jobbe for at ikke anlegget stykkes opp og selges enkeltvis. Målet er å hindre at det koster altfor mye å skulle starte opp igjen. - Det krever en dugnad, uttaler Tschudi. 


Både eier og kreditor

Gjennom selskapet Tschudi Group AS var han deleier i konkursrammede Sydvaranger Gruve AS, og i tillegg eier Tschudigruppen kai- og utskipingsanlegget som ble brukt av Sydvaranger Gruve samt flere eiendommer som ble leid ut til jernmalmprodusenten som gikk konkurs 18. november. Driften i gruva sørget for drift også på kaianlegget. 


Vil ikke bekrefte

Bostyrer Leif Petter Madsen vil ikke fortelle om det er Tschudigruppen som har lagt inn bud på boet, men forteller at de for øyeblikket er i dialog med DNB for å avklare noen forutsetninger rundt det økonomiske. 

- Når tror du et salg kan være klart? 

- Jeg har tidligere sagt at vi bør være ferdige før midten av februar, og det ligger fortsatt an til det, sier Madsen. 

Har mest å tape

Flere kilder High North News har vært i kontakt med mener Tschudi har god grunn til å kjøpe boet etter Sydvaranger. Flere av selskapene i Tschudigruppen har leid ut til Sydvaranger Gruve, og er tjent med at gruva ikke "slaktes", det vil si at utstyret splittes og selges ut.

Tschudigruppen er tjent med at gruva holdes slik den er nå, noe som vil gjøre en oppstart igjen enklere enn det var da Sydvaranger Gruve AS skulle starte opp for snart ti år siden. 

Tschudi har investert store summer i bulkanlegg på Kirkenes havn, et anlegg som vil kunne bli stående uvirksomt uten drift ved Sydvaranger gruve.
Tschudigruppen er en av de største kreditorene etter konkursen i Sydvaranger Gruve AS, og også den som har mest å tape dersom gruven blir slaktet og ikke kommer i drift igjen. Felix Tschudi bekrefter at de vil bidra til at virksomheten holdes i live. (Foto: Tschudigruppen).
Tschudigruppen er en av de største kreditorene etter konkursen i Sydvaranger Gruve AS, og også den som har mest å tape dersom gruven blir slaktet og ikke kommer i drift igjen. Felix Tschudi bekrefter at de vil bidra til at virksomheten holdes i live. (Foto: Tschudigruppen).

Tags