Trusselbildet angår også deg

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen
Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

Vi bør alle ta inn over oss alvoret i det trusselbildet som Etterretningstjenesten presenterer. Jeg håper rapporten blir diskutert i bedrifter, organisasjoner og over lunsjbord i hele landet.

Av: Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

Etterretningstjenesten publiserte mandag den ugraderte trusselvurderingen «Fokus» for tiende gang. Gjennom disse ti årene så har «Fokus» etablert seg som et sentralt bidrag i det offentlige ordskiftet om forhold som har betydning for nasjonal sikkerhet og norske interesser.

Vurderingene E-tjenesten gjør er viktig for oss i regjeringen, for at vi skal ha et godt grunnlag for å gjøre de beslutningene som er nødvendige. Men vurderingen er også viktig for oss alle. Etterretningstjenesten beskriver et komplekst, sammensatt og omskiftelig trusselbilde som regjeringen, men også store deler av samfunnet for øvrig må ta aktivt stilling til.

Et stadig mer sektoroverskridende trusselbilde fordrer at vi har en felles forståelse og tilnærming fra myndighetenes side. Sammen med store avhengigheter på tvers av samfunnssektorene stiller dette økte krav til sikkerhetsarbeidet i stadig flere offentlige og private virksomheter.

Also read

Militære virkemidler er bare en del av det vi kan bli utsatt for og som vi bør være på vakt mot.

Den teknologiske utviklingen har medført at ikke-militære virkemidler i økende grad kan brukes som et alternativ til militær makt i forfølgelse av de samme politiske målene i fred, krise og krig. Utfordringene kan treffe på tvers av sektorer.

Stater, og de som løper deres ærend kan være ute etter å påvirke oss, eller ramme oss gjennom digitale angrep. Informasjon som settes sammen fra mange kilder, kan medføre at den samlede informasjonen får høyere verdi. I mange sammenhenger er det vanskelig å finne ut hvem som står bak og hva de ønske rå oppnå. Derfor er beskytter vi oss best ved å være bevisst på verdiene vi besitter, og redusere sårbarheten rundt disse så godt vi kan.

I regjeringskollegiet har jeg oppfordret alle statsråder til å gjøre Fokus 2020 kjent i sine sektorer. Nå vil jeg oppfordre offentlige og private virksomheter til aktivt å ta stilling til trusselbildet «Fokus 2020» beskriver. Spør hvilken betydning dette har for de verdiene din virksomhet forvalter. Kan du eller din virksomhet være utsatt for trusler eller påvirkning? Hva kan dere gjøre for å være forberedt på dette på en god måte – og håndtere det slik at virksomhetens interesser ikke blir skadelidende?

Kunnskapen Etterretningstjenesten gir oss må inkluderes i virksomhetenes risikovurderinger, og det må jobbes systematisk med å redusere sårbarheter.

Som forsvarsminister jobber jeg hver dag for at Forsvaret skal ha de beste betingelsene for å møte de militærstrategiske utfordringene Norge står ovenfor. Vedvarende spenning mellom Russland og Vesten, og utviklingen av nye russiske militære kapasiteter i våre nærområder fordrer at vi videreutvikler et sterkt nasjonalt forsvar som er relevant i en alliert ramme.

Vi er mange som har et ansvar for å ivareta et robust og motstandsdyktig samfunn. Etterretningstjenesten bidrar hver dag til forsvaret av Norge. Bidraget er naturlig nok sjelden synlig for offentligheten. Derfor håper jeg at så mange som mulig vil sette seg inn i rapporten de kom med denne uka, som viser et utdrag av hva Etterretningstjenesten bidrar med av kunnskap for vern av Norge.

Nøkkelord