Tromsømodellen blir nasjonal

Regjeringen innfører femårig lærerutdanning, det gleder UiT Norges arktiske universitet som har hatt femårig lærerutdanning siden 2010. 

 – Vi er glade for at regjeringen innfører master i lærerutdanning i Norge. Vår erfaring etter fire år er god; studentene er fornøyde med økt faglig kvalitet, samarbeidet med skoleeiere er styrket og vi har oppnådd bedre sammenheng mellom teori og praksis, sier rektor Anne Husebekk ved UiT.

Den femårige lærerutdanningen ved UiT er et resultat av fusjonen mellom Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Tromsø tilbake i 2009. 

– Faglig kvalitet må være det førende prinsippet for utvikling av norsk lærerutdanning og norsk skole. Den nye generasjonen lærere vi utdanner, vil bidra til å utvikle norsk grunnskole. Vi gleder oss derfor over at regjeringen vil utdanne enda flere slike lærere, sier rektor Anne Husebekk ved UiT.

Beskjeden om femårig masterutdanning for lærere kom i går, og skal starte fra 2017.  

–Vi vet at gode lærere med solid faglig tyngde er det viktigste for at elevene skal lære mer. Derfor vil vi nå styrke det faglige innholdet i lærerutdanningen. Med en mastergrad vil lærerne stå bedre rustet til å hjelpe elevene med å utnytte hele sitt potensial, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Regjeringen vil gjøre om på dagens fireårige lærerutdanninger for trinnene 1-7 eller 5-10 til masterutdanninger. Dette er i tråd med regjeringserklæringen om at alle de store integrerte lærerutdanningene skal være masterutdanninger. 

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen sier at mastergrad for alle lærere er et viktig tiltak for å realisere kunnskapsskolen. 

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: