Tromsøforsker vant Hjernekraftprisen 2017

Jan Magne Gjerde, forsker og arkeolog fra Universitetet i Tromsø, vant Hjernekraftprisen 2017 for sin formidling om bergkunst fra steinalderen.


Jan Magne Gjerde, forsker og arkeolog fra Universitetet i Tromsø, vant Hjernekraftprisen 2017 for sin formidling om bergkunst fra steinalderen.

Prisen er på 40.000 kroner. Den deles ut av Forskerforbundet og belønner god formidling av forskningens betydning for samfunnet.

Gjerde fikk prisen for bidraget «Berg, bjørner og landskap», som viser hvordan helleristninger i samspill med naturen opptrer som «steinalderens Google Maps», med verdifull informasjon om livet i steinalderen.
Nøkkelord