Troms trenger 1260 flere personer i arbeid

Norske myndigheter ønsker at en etablering av en samarbeidsenhet legges til Tromsø, nært Arktisk råds sekretariat. (Foto: Wikimedia Commons/Yngve Olsen Sæbbe)
Ny undersøkelse viser stor mangel på arbeidskraft i Troms.

Ny undersøkelse viser stor mangel på arbeidskraft i Troms. 

Det er NAVs bedriftsundersøkelse som viser at spesielt helsesektoren og byggebransjen i fylket trenger flere hender i arbeid. Undersøkelsen ble gjort i februar, og nesten 500 bedrifter svarte på den. 

Resultatet viser at over 9 prosent av bedriftene i fylket forventer å øke bemanningen sin det kommende året. 

– Vi har estimert at virksomhetene i fylket mangler cirka 300 flere personer enn de gjorde i fjor. Det betyr at arbeidsmarkedet fortsatt preges av optimisme i de fleste bransjer. Det er fortsatt usikkert hvordan nedgangen i oljenæringa vil kunne påvirke andre næringer, sier fylkesdirektør i NAV Troms Stein Rudaa. 

Verst i helsesektoren

De bransjene som har størst forventning om å ansette flere er informasjon og kommunikasjon, jordbruk, skogbruk og fikse, industrien, transport og lagring, samt helse- og sosialtjenestene. 

Det er helsesektoren som har størst mangel på arbeidskraft, men også fra bygg og anlegg rapporteres det at de trenger flere folk. 
Fylkesdirektør Stein Rudaa tror mangelen på arbeidskraft bare vil øke i helse- og sosialsektoren. Han viser til at både der og i bygg og anlegg er man avhengig av utenlandsk arbeidskraft for å få hjulene til å gå rundt. 


En av tre trenger utlendinger 

Nesten en av tre bedrifter i fylket, 28 prosent, svarer at de benytter seg av utenlandsk arbeidskraft. Undersøkelsen viser også at mange bedrifter sliter med å rekruttere ny arbeidskraft.
12 prosent av de spurte bedriftene opplyser at de ikke har klart å rekruttere, eller at de har måttet rekruttere personer med lavere kompetanse enn ønsket. Les også: 

Bedriftene i Nordland mangler kompetent arbeidskraft

 

Tags