Troms er blant fylkene med lavest ledighet

Troms er fortsatt blant fylkene med lavest ledighet. Mens landsgjennomsnittet for september er 2,7 prosent arbeidsledighet er det bare 2,1 prosent ledige i Troms.

Troms er fortsatt blant fylkene med lavest ledighet. Mens landsgjennomsnittet for september er 2,7 prosent arbeidsledighet er det bare 2,1 prosent ledige i Troms.

Det plasserer Troms i den rette enden av skalaen, de er nemlig ett av fire fylker i landet med lavest ledighet skriver nav Troms i en pressemelding.

– Det er fremdeles gode tider i bygg- og anleggsbransjen, og ledigheten innen akademiske yrker har også gått ned. Spesielt ser vi at ledigheten i Sør-Troms, som har vært preget av oppgang tidligere i år, nå er på vei ned, sier assisterende fylkesdirektør Bente Ødegaard i NAV Troms.

Omsetter vi prosenttallet i vanlige tall er fasiten 1821 arbeidsledige personer i fylket. Kvinnene er i mindretall, kun 749 arbeidsledige kvinner mot 1027 menn. 

En fjerdedel av de arbeidsledige i Troms er unge under 25 år. Nesten halvparten av de arbeidsledige har ikke fullført videregående skole. 

– De som primært står utenfor arbeidslivet nå, er ungdom uten formell kompetanse og innvandrere uten tilstrekkelige norskkunnskaper. Det er få åpne dører inn i arbeidslivet for dem som ikke fullfører videregående skole. Før kunne man få seg en god jobb uten utdanning. Slik er det ikke lengre, og det viktigste vi kan si til ungdom i dag, er at de må skaffe seg ei utdanning, sier Ødegaard.

43 prosent av de arbeidsledige har vært uten arbeid i mer enn seks måneder. 

Tranøy skiller seg ut med minst ledighet, 0,9 prosent, mens Torsken har høyest ledighet med 7,8 prosent. 

 

 

Tags