Træna får to millioner kroner til omstilling

Magnar Pedersen tror det går mot færre og større anlegg i den pelagiske industrien. Modolv Sjøset AS, hjørnesteinsbedriften på Træna, er et av anleggene det er uvisst for fremover. (Foto: Wikimedia/Finn Rindahl)
Fylkeskommunene har som mål å redde deler av Modolv Sjøset AS, samt gjøre kommunen mer robust.

Nordland fylkeskommune har som mål å redde deler av fiskeribedriften Modolv Sjøset AS, samt gjøre Træna kommune mer robust.

- Træna er i en sårbar situasjon, som en av landets minste kommuner. I tillegg har Træna en geografisk plassering som gir ekstra utfordringer for næringslivet. En nedleggelse av hjørnesteinsbedriften, Modolv Sjøset AS, vil ha store konsekvenser for samfunnet, sier fylkesråd for næring Arve Knutsen.

 

To fokusområder

Et løsningsforslag er å etablere et næringslivsprosjekt i Træna kommune med todelt fokus:

* Å redde det som reddes kan av bedriften Modolv Sjøset AS, som driver både innenfor pelagisk og hvitfisk, og som har Pelagia AS som hovedeier.

 * Å jobbe frem nye næringsbedrifter i Træna kommune, for at kommunen skal få flere ben å stå på, samt bli mindre sårbar.

Skulle tilskuddet slå positivt ut for kommunen, er Nordland fylkeskommune villig til å bevilge mer penger de kommende årene.

- Under forutsetning av at prosjektet har tilfredsstillende framdrift, stiller fylkesrådet i utsikt å ville bidra med midler også til gjennomføring av prosjektets år 2 og 3, sier Knutsen.

 

Vil dele selskapet

Det arbeides nå med å få gjennomført eiermessige endringer i hjørnesteinsbedriften Modolv Sjøset AS. Det gjøres ved å skille aktivitetene i pelagisk og hvitfisk, og dermed få overført selskapets hvitfiskaktiviteter på lokale hender.

- En slik splittelse av aktiviteter og endringer i eierskap kan være positive for Trænasamfunnets muligheter for verdiskaping og sysselsetting innenfor hvitfisk, sier Arve Knutsen.

Fordi det fortsatt er store usikkerhetsmomenter knyttet til framtidsutsiktene - kanskje særlig den pelagiske virksomheten - anses det som viktig å gjennomføre et omstillings- og nyskapingsprosjekt i Træna. 

 

 

 

 

Tidligere saker:

Norway Pelagic overtar på Træna

Til Træna for å diskutere Modolv Sjøset

Uvisst for Trænafestivalen hvis hjørnesteinsbedriften ryker

Mener eierne av kriserammet Træna-bedrift er arrogante

Mot oppsigelser ved Modolv Sjøset

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: