Torsken skal lære av laksen

For å gi forbrukerne fersk torsk året rundt skal det satses på levendelagring av torsk. 

Regjeringen lanserer nå en egen strategi for levendelagring av villfanget torsk. Fiskeriminister Elisabeth Aspaker er overbevist om at det er et marked for fersk torsk, slik det er for fersk laks. Utfordringen er at mesteparten av torsken fangstes fra nyttår og fram til påske. Dermed er det vanskelig å møte etterspørselen etter fersk torsk resten av året, og å sørge for jevn råstofftilgang til fiskeindustrien og med det helårlige arbeidsplasser. 

Såkalte torskehotell er merder hvor torsk oppbevares fram til slakting. På den måten overføres kunnskap og teknologi fra oppdrettsnæringen til torsken på en ny måte. Metoden sikrer god kvalitet på fisken og jevn råstofftilgang. 

- Produksjonskostnadene i Norge vil alltid være høye. Men vi har gode forutsetninger for å utvikle nisjeprodukt med utgangspunkt i råvarer av høy kvalitet. Vi har nå  lagt bak oss tidenes skreisesong og ser at det er et marked for fersk fisk, sier Aspaker. 

Dette er de viktigste tiltakene i regjeringens strategi: 

  • Forenkle regelverket
  • Videreføre kvotebonus
  • Øke tilskuddet til kunnskap og kompetanseheving
  • Se på infrastruktur og mottaksanlegg

Regjeringen er allerede i gang med regelverksarbiedet,  målet er å legge enda bedre til rette for levendelagring og at reglener er på plass før sesongen neste år.

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: