Tørre brønner nord for Hymefeltet i Norskehavet

Brønnen klassifiseres som tørr. Brønnene blir nå permanent plugget og forlatt.
Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 348 C, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønnene  om lag fire kilometer nord for Hymefeltet i den sørlige delen av Norskehavet og 140 kilometer nord for Kristiansund.


Brønnen klassifiseres som tørr. Brønnene blir nå permanent plugget og forlatt.