Tørr brønn nær Skarvfeltet i Norskehavet

E.ON E&P Norge, operatør for utvinningstillatelse 650, har avsluttet boring av en undersøkelsesbrønn i Norskehavet. Brønnen er tørr.
E.ON E&P Norge, operatør for utvinningstillatelse 650, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6507/3-11 S. Brønnen er tørr. Brønnen er boret om lag 12 kilometer øst for Skarvfeltet i Norskehavet, melder Oljedirektoratet.

Primært og sekundært letemål for brønnen var å påvise petroleum i midtre og nedre jura reservoarbergarter (Fangst- og Båtgruppen). Brønnen er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 650. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2011.  

Havdypet er 350 meter. Brønnen blir permanent plugget og forlatt.