Tørr brønn nær Njord

VNG Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 586, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 6406/12-5 S. Brønnen klassifiseres som tørr.

VNG Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 586, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 6406/12-5 S. Brønnen klassifiseres som tørr.

Brønnen er boret om lag 33 kilometer sørvest for Njordfeltet og om lag fem kilometer sørøst for funnet 6406/12-3 S (Pil) i Norskehavet, melder Oljedirektoratet i en pressemelding.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i øvre jura reservoarbergarter (Rogn- og Melkeformasjonen). Brønnen påtraff om lag 12 meter tykke sandsteiner i Rognformasjonen med moderat reservoarkvalitet. I tillegg påtraff brønnen 31 meter tykke sandsteiner i intra Spekkformasjonen og 182 meter sandstein i Melkeformasjonen, begge med moderat reservoarkvalitet. Reservoraet har kun spor av olje.