Torghatten vil kjøpe Fjord1

Torghattens hovedkontor ligger i Brønnøysund, men konsernet har virksomhet i alle landets fylker. (Foto: Linda Storholm)
Mandag kan Torghatten kjøpe Fjord1. En avtale om å kjøpe Fjord1 fra Sogn og Fjordane fylkeskommune er allerede framforhandlet, nå er resten opp til politikerne i fylkestinget.

Mandag kan Torghatten kjøpe Fjord1. En avtale om å kjøpe Fjord1 fra Sogn og Fjordane fylkeskommune er allerede framforhandlet, nå er resten opp til politikerne i fylkestinget.  

Fjord1 er Torghattens største konkurrent på ferje- og hurtigbåttrafikk. Konsernet omsetter årlig for 2,3 milliarder kroner og har nærmere 1.300 ansatte. Selskapet har 62 ferjer, og 9 hurtigbåter/andre båter, og et kjøp vil gi Torghatten åpenbare synergier. En større ferje- og hurtigbåtflåte vil gjøre konsernet mer fleksibelt og bedre rustet i anbudsprosesser. 

De to transportgigantene er også begge eiere i WF Holding AS, som for to år siden kjøpte Widerøe. Torghatten ASA eier 51 prosent, mens Fjord1 eier 34 prosent. Resten av WF Holding er det Nordland fylkeskommunes selskap Nordland Næringsvekst AS som eier. 


Trinnvis salg 

Avtalen som Fylkesutvalget (arbeidsutvalget) i Sogn og Fjordane mandag skulle ta stilling til går ut på fylket selger aksjene sine i F1 Holding AS til Torghatten ASA. F1 Holding AS er majoritetseier i Fjord1 AS med 59 prosent. 

Salget skal skje trinnvis, ved at fylket først selger 50 prosent av aksjene, og at Torghatten får opsjon på å kjøpe resten av aksjene tidligst 1. januar 2017. 
Dersom Torghatten ikke bruker opsjonen har fylket mulighet til å selge de resterende aksjene til Torghatten etter 1. januar 2019. Et aksjesalg vil måtte godkjennes av konkurransetilsynet. Uenighet om forkjøpsrett

Men da Fylkesutvalget hadde saken til behandling sist mandag ble saken, etter fem og en halv times debatt, vedtatt utsatt en uke.  

Årsak: Usikkerhet rundt forkjøpsretten. For det andre selskapet som eier Fjord1 sammen med F1 Holding, Havilafjord AS, har forskjøpsrett til aksjene i Fjord1. Spørsmålet om forkjøpsretten også gjelder for aksjene i F1 Holding AS er nå til juridisk vurdering. 

Kommende mandag skal fylkesutvalget igjen behandle saken. Deretter skal den til fylkestinget, som også starter mandag. 


Torghatten bekrefter interessen

Konsernsjef Brynjar Forbergskog har ikke besvart vår henvendelse i dag, men bekreftet til Brønnøysunds Avis tidligere denne uken at Torghatten er interessert i å kjøpe konkurrenten: 

- Jeg kan bekrefte at vi har vist interesse for selskapet etter å ha blitt gjort oppmerksomme på at hovedaksjonæren vil selge seg ut. Og det de driver med er innenfor vår kjernevirksomhet, sier Forbergskog til BA. 

Fjord1 og Torghatten er de to største transportaktørene i landet, og dersom Torghatten får tilslaget vil de regjere hele norskekysten. 


Tags