Toårig krafttak for å knytte Nord-Norge til resten av verden

Direktør Katya Garcia-Anton i Office for Contemorary Art Norge (OCA) reiser nå rundt i Nord-Norge for å oppleve kulturen i nord. (Foto: OCA/Marta Buso)
Office for Contemporary Art Norway (OCA) skal gjennom prosjektet «Tanker fra verdens ytterkant. Perspektiver fra nord» samle internasjonale navn fra kunst, psykologi, historie, filosofi, naturvitenskap og juss for å vise fram kreftene som former Nord-Norge og dets forhold til verden.

 

Office for Contemporary Art Norway (OCA) skal gjennom prosjektet «Tanker fra verdens ytterkant. Perspektiver fra nord» samle internasjonale navn fra kunst, psykologi, historie, filosofi, naturvitenskap og juss for å vise fram kreftene som former Nord-Norge og dets forhold til verden.

- Dette er et toårig fokus, og nå er vi på en biltur i nord for å treffe mennesker og se kulturen. Vi har vært i Kirkenes, Karasjok, Kautokeino, Inari i Finland og ender i kveld opp i Tromsø, sier direktør Katya García-Antón for OCA Norge.
 
Nettverksbygging

Stiftelsen OCA er opprettet for å øke norsk deltakelse innen internasjonalt billedkunst. Dette gjøres ved å legge til rette for nettverksbygging, samarbeid og prosjektdeltakelse, og i tillegg ved å sørge for norsk deltakelse på større internasjonale billedkunstmønstringer og kunstmesser.

- Ved å reise rundt i Nord-Norge får vi i stiftelsen en sjanse til å møte regionen, lære om historien og treffe menneskene som skapte denne delen av verden, både politisk, økonomisk og kulturelt. Det er mye som overrasker, og vi bruker denne muligheten til å bli kjent, sier García-Antón.

Prosjektet «Tanker fra verdens ytterkant. Perspektiver fra nord» er en del av OCAs programserie "Notasjoner" som startet opp i 2015. Det tar for seg Nord-Norges kulturhistorie og skal utvikles i samarbeid med lokale aktører i 2016 0g 2017. Prosjektet vil synliggjøres gjennom ulike uttrykksmåter flere steder i Norge, spesielt på Svalbard, i Karasjok og i Oslo.

- Grunnen til at vi interesserer oss for nordområdene i Norge er at dette er en del av det langstrakte landet, og vi ønsker å vise hva som skjer i nord og viktigheten av dette. Nord-Norge er en viktig plattform for mange interessante spørsmål. Norge er ikke bare Oslo, og skal vi kunne snakke internasjonalt om Norge som helhet og med trygghet kunne formidle, så må vi kjenne landet, sier García-Antón.
 

Høydepunkt


Etablering av et Tromsø-kontor og organiseringen av en tverrfaglig internasjonal konferanse på Svalbard i samarbeid med Nordnorsk kunstmuseum, er blant høydepunktene i det toårige prosjektet til OCA.

- Fra 12 – 13 juni 2016 skal vi arrangere «Fra verdens ytterkant» på Svalbard, sier García-Antón.

I samarbeid med SpareBank1 Nord-Norges kulturnæringsstiftelse og Nordnorsk Kunstmuseum (NNKM) i Tromsø skal kunstnere og intellektuelle bli invitert til å se regionen, og samtidig gis et unikt grunnlag til å reflektere.

- Det vil bli veldig interessant, og det vil bli anledning til å diskutere og reflektere. Arktis-regionen, og særlig den norske står sentralt i viktige og inspirerende diskusjoner om framtidsscenarier. Forskere forteller oss om kreftene som frigjøres av issmeltingen i nord, at det vil være nok til å forsyne verdens byer med kraft i flere generasjoner, at global oppvarming vil åpne Nordøstpassasjen for trafikk, og påvirke nasjoner som India, Bangladesh og Kina i så stor grad at det vil få store sosiale og økonomiske konsekvenser, sier García-Antón.

Hun mener all historiefortelling og samarbeid handler om hvor man ser seg selv i det store bildet. Og «Tanker fra verdens ytterkant» er rettet mot noen av de omfattende følgene endringer vil få for Nord-Norge, og konferansen vil gå nærmere inn på hvilke innovative tilnærminger til verden en posisjon i dens ytterkant vil kunne gi.

- Estetiske begreper som ble utforsket i det 19. og 20. århundre – ofte av norske kunstnere, intellektuelle og blant urbefolkningen – skal hentes fram igjen for å kaste lys over debatten, sier  García-Antón.

 
Innovative krefter i nord

Det er mange spørsmål. Og flere handler om hvordan fremtiden vil utspille seg, og mange handler om hvordan krefter vil påvirke mennesker og samfunn i nord.

- Alt henger sammen med fortidens myter og legender og en historiefortelling som er dypt forankret i regionen, både estetisk og måten den har blitt utforsket på, anvendt og tilgjengeliggjort – men også fremtidige anliggender relatert til handel, transport og sikkerhet, sier García-Antón.

«Tanker fra verdens ytterkant» vil derfor også utforske den poetiske og innovative innvirkningen Nord-Norges beliggenhet kan ha på tankegangen så vel som kunsten.

- Særlig retter prosjektet oppmerksomhet mot forholdet mellom kunst, miljø og aktivisme i det arktiske Norge og dets nordlige naboer. Og slik kan vi få frem hvilken overordnet påvirkning disse faktorene har hatt over tid, sier hun.

Med en klar bevissthet om hvilke konflikter landområdene og ressursene i områdene har vært gjenstand for, og hvordan de har blitt oppfattet, vil prosjektet utforske spesielt den samiske befolkningens historie og nåværende situasjon.

- Og dette vil vi se på i både Nord-Norge, men også Sverige, Finland og Russland. Og med et slikt utgangspunkt har «Tanker fra verdens ytterkant» til hensikt å utvide forståelsen fra det helt lokale, sette dette i en verdenskontekst, sier García-Antón.


Tags