Tiltak mot avgiftssmell kommer i dag

Finansminister Siv Jensen legger i dag fram en proposisjon med forslag til endringer i ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift, samt forslag til kompensasjon for sektorene som ikke lenger kan få differensiert arbeidsgiveravgift. (Foto: Finansdepartementet)

I dag får nordnorsk næringsliv vite hvordan regjeringen har tenkt å gå frem for å skjerme dem mot avgiftssmellen som de nye reglene for arbeidsgiveravgiften gir.

Forslaget til endringer i ordningen legges frem av finansminister Siv Jensen (Frp) og kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) på en pressekonferanse senere i dag.

Det er nye EU-regler om regional statsstøtte som gjør det nødvendig å endre den norske ordningen med ulik arbeidsgiveravgift rundt om i landet.


Trer i kraft om tre uker

De nye reglene trer i kraft 1. juli, og de innebærer blant annet at bedrifter innen transport, energi og finans – som per i dag har lav eller ingen arbeidgiveravgift i distriktene – nå skal punge ut med full arbeidsgiveravgift på 14,1 prosent.

Da nyheten om avgiftssmellen kom i midten av mars vakte det kraftige reaksjoner i Nord-Norge. Blant annet er Hurtigruten ASA og Widerøes Flyveselskap blant dem som har meldt at ordningen vil gi betydelige ekstrakostnader.

NHO Nordland var tidlig på banen, med et krav om kompenserende tiltak.

Regjeringen har bedt EU-kommisjonen om en gjennomgang av reglene, og statsråder vil i dag redegjøre for hvilke kompenserende tiltak som er aktuelle for de sektorene som ikke lenger kan få differensiert arbeidsgiveravgift.Store ekstrakostnader

Ifølge NTB forventer Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum offensive tiltak:

– For det første er vi uforstående til at regjeringen ga opp denne saken i mars og aksepterte de nye reglene. Men når det først har skjedd, må de ta ansvar og sørge for konkrete tiltak for bedriftene som rammes.

– Situasjonen er alvorlig for mange virksomheter ute i distriktene. En transportbedrift i Nord-Norge med 50 ansatte og lønnsutgifter på 20 millioner kroner risikerer å måtte betale 2-3 millioner kroner mer i avgifter i året. Det er store summer vi snakker om, og virkningene kan bli dramatiske, sier han.

Ifølge Dagens Næringsliv har regjeringen selv i et tidligere anslag påpekt at økt arbeidsgiveravgift vil gi mellom 0,5 og 1 milliarder kroner i merinntekt til staten.

 

Tags