Til Danmark med Arctic Knowhow

Thomas Gamlegård og Maria Nørhave ville gjerne lære mer om endringene i havisen og besøkte Framsenterets foredrag i Carlsberg byen. Foto: Linda Storholm

Framsenteret har denne uken vært på forskningsfestival i København. Og danskene vil gjerne høre hva som skjer med havisen og klimaendringene. 

København er i år vertsby for den biannuale vitenskapsfestivalen Science in the City. I bygningene rundt Carlsbergs gamle bryggerilokaler har det i en uke sydet av forskning, viten, opplevelser, utstillinger og forestillinger. Mer enn 80 deltakere fordelt på flere bygg og områder.

Fra Norge deltar både NTNU og UiN, men den største norske deltakeren er Framsenteret. I sin utstilling "Arctic Knowhow" formidles viten om dyr og natur i Arktis.

- Vi har seks flaggskip innenfor forskning, og valgte de tre vi mener er mest aktuelle for det danske publikummet, sier formidlingskoordinator Helge M. Markusson.

 

Turistene vil vite

Maria Nørhave og Thomas Gamlegård satt i salen da Arild Sundfjord og Jakob Grahn foreleste om isens utbredelse, tykkelse og hvorfor det er viktig å vite slikt. 

Hun er lærer og han er reiseleder, og begge vil de gjerne vite mer om havisen og hvordan den påvirkes av klima.  

- I jobben som reiseleder reiser jeg mye til Norge, jeg kommer akkurat nå fra Nordkapp, og da vil jeg gjerne vite noe om dette slik at jeg kan fortelle turistene om det, sier Gamlegård.

Han har besøkt Svartisen og Engabreen flere ganger og sier det gjør stort inntrykk når man kommer så nært at man ser hvor stor tilbakegang isen har hatt de siste årene. 

- Turister er interessert i å vite mer om dette, og spesielt når de får det så tett på, forteller Gamlegård. 

Det eneste de to hadde å utsette på forelesningen var at den gjerne skulle vært på norsk. 

- De var flinke til å forklare, men kunne gjerne gjort det på norsk, sier Nørhave og tilkjennegir at hun i likhet med sin mann er stor fan av Norge. 

 

Vil lære noe 

- Det virker som om det publikummet som kommer hit er genuint interessert. Folk som oppsøker en vitenskapsfestival vil gjerne lære noe, sier Markusson. 

Klimaendringer, fjord, kyst, miljøgifter, polhavet og havisen som smelter er sentrale stikkord. Og formidlingen er gjort på mange vis. To daglige foredrag, to daglige teaterforestillinger, og en utstilling med bilder tatt av forskere i felt. Deriblant prisbelønte bilder tatt av Audun Rikardsen. 

De besøkende har vært i alle aldersgrupper. Teaterforestillingen om miljøgifter i Arktis har vært spesielt populær blant skoleklasser, med 30-40 elever på hver forestilling. Målet om å nå et internasjonalt publikum er oppnådd. 

 

Største satsingen utenlands

- Vi har som krav at vi skal drive bred nasjonal og internasjonal formidling, sier Markusson.

Deltakelsen på Science in the city er den største satsingen Framsenteret har gjort i utlandet, og det er viktig å nå ut med kunnskapen instituttet har om havisen og klimaendringene:

- Vi ser at europas miljøgifter havner i Arktis. Vi kan for eksempel måle nedfall fra en polsk skogbrann på Svalbard tre dager etter hendelsen. Det er viktig å fortelle forbrukerne i Europa at deres forbruk påvirker Arktis, de kan med sin adferd bidra til at isbjørnen ikke blir fri for is for eksempel. 

 

Eksotisk i nord 

Og spørsmålene de besøkende har tyder på at verden nord for polarsirkelen er et eksotisk sted for våre naboer i sør. 

- De lurer på ting som hvor lenge det er mørkt, hvor dypt det er på Nordpolen, hvordan det er med nordlyset, og hvor kaldt det egentlig er hos oss. Det er for eksempel nesten vanskelig for dem å tro at vi i Nord-Norge kan se nordlyset fra verandaen vår, smiler Markusson. 

Avstander mellom Svalbard og fastlandet er også gjennomgangstema. Mange lar seg fascinere av hvor langt det er mellom Tromsø og Svalbard. 

- Det virker som om det publikum som kommer hit er genuint interessert. Folk som oppsøker en vitenskapsfestival vil gjerne lære noe, sier Markusson. 

 

Nordlysmesse

Foruten forskningsformidling har Framsenteret hatt et aktivt samarbeid med næringsliv i nord på festivalen. 

- Med god hjelp fra Innovasjon Norges kontor i Danmark lagde vi en minimesse om nordlyset på tirsdag.

Aktører i markedet for nordlysturisme deltok, det var forelesning om nordlyset som fenomen, og mottakelse for 40 gjester, hvorav 25 danske journalister. 

- Forskning, næring og kultur går hånd i hånd, vi er litt kry over å få til akkurat det, smiler Markusson. 

Han roser også den norske ambassaden som har bidratt med å få alt på plass. 

- Planlegger dere flere slike deltakelser i tiden som kommer?

- Ja, absolutt. Om vi kommer til å delta på neste Science in the City om to år vet jeg ikke, men vi skal absolutt være tilstede internasjonalt.

Formidlingskoordinator Helge Markusson har i løpet av festivalen ønsket mange tilhørere velkommen til foredrag hos Framsenteret. Foto: Linda Storholm
Formidlingskoordinator Helge Markusson har i løpet av festivalen ønsket mange tilhørere velkommen til foredrag hos Framsenteret. Til venstre i bildet står forsker Arild Sundfjord som tok publikum med på en vitenskapelig reise gjennom havisen i nord, et område på størrelse med Europa. Foto: Linda Storholm

Science in the City

En gratis vitenskapsfestival for familier, studenter, og alle andre som vil vite mer. 

Festivalen bygger bro mellom innbyggere, forskere og næringsliv, og over 80 aktører inviterer til dialog om forskningen via interaktive utstillinger, vitenskapsshow og annerledes forskningsformidling. 

Festivalen er en stor del av ESOF 2014 forumet, som foruten festivalen består av Europas største tverrfaglige vitenskapskonferanse. 

EuroScience Open Forum (ESOF)

Tverrfaglig vitenskaps- og vitenskapspolitisk konferanse. Holdes annethvert år i ulike europeiske storbyer, og i 2014 er København vertskap. 

Den første konferansen ble holdt i Stockholm i 2004, og er siden holdt i både München, Torino, Barcelona og Dublin. 

Nøkkelord