Tidligere Moskva-ambassadør vil oppheve sanksjonene mot Russland

- Norge er nabo til verdens største land, Russland. En mektig stat og med stor militærkapasitet. Det er i alles interesse at finner måter å leve sammen på best mulig måte, mener Øyvind Nordsletten, tidligere diplomat, ambassadør og generalkonsul. Foto: Amund Trellevik/Dagbladet Finnmarken

– Det bør ikke kreves visum for norske statsborgere som vil besøke Russland eller omvendt. Det er et viktig folk-til-folk-initiativ å kunne ta seg over grensa, mener Øyvind Nordsletten. 

En av Norges aller fremste russlandkjennere, tidligere Moskva-ambassadør Øyvind Nordsletten, gir i podkasten Helt på grensa, gitt ut av Barentssekretariatet, tre klare råd til regjeringen om hva de bør gjøre for å føre videre Thorvald Stoltenbergs intensjoner om god dialog med Russland: 

  • Opphevelse av visumtvang.

 Det bør ikke kreves visum for norske statsborgere som vil besøke Russland eller omvendt. Det er et viktig folk-til-folk-initiativ å kunne ta seg over grensa, mener han.  

  • Sanksjonene må bort.

 Selv om det er forståelig at de ble innført etter at Russland annekterte Krim-halvøya. Men frafall av sanksjoner vil åpne for noe ganske nytt i norsk-russisk samarbeid. 

  • Mer økonomisk samarbeid.

 For eksempel når det gjelder LNG-produksjonen på Melkøya. 

Nordsletten erkjenner at dette er et «best-case»-scenario. Men han bruker store deler av den 45 minutter lange podkasten til å framsnakke russisk kultur og norsk-russisk naboskap. 

Fra brosprenger til brobygger 

Og Øyvind Nordsletten er så visst en mann man bør lytte til.

Hans første møte med Russland var som ung soldat og befal ved Forsvarets grensevaktstasjon på Elvenes like utenfor Kirkenes. Senere ble han nestkommanderende ved samme stasjon, der oppgaven var å patruljere grensa, og  om det ble nødvendig  sprenge brua over Pasvikelva. 

Det ble det heldigvis aldri.

Og størsteparten av livet sitt har Nordsletten tvert imot viet til å bygge broer mellom landene, ikke sprenge dem. 

Nøkkelordet er "respekt"

Norge er nabo til verdens største land, Russland. En mektig stat og med stor militærkapasitet.

Det er i alles interesse at finner måter å leve sammen på best mulig måte, mener Nordsletten. 

 Russerne er mennesker, akkurat som oss, men med en annen kultur og historie  en annen bagasje. Men nøkkelordet er «respekt», selv om vi ikke er enige om alt, sier han i podkasten.

Etter Forsvaret, der han lærte seg russisk, fikk han jobb i Utenriksdepartementet. Totalt har det blitt over 20 år i arbeid som diplomat i Sovjetunionen og senere Russland.

Nordsletten var Norges ambassadør til Russland i åtte år og avsluttet karrieren som generalkonsul i Murmansk i 2013.

Den vanskelige balansegangen

Han beskriver det norske forsvaret som «et forsvar som ikke på noen måte kan virke offensivt» for russerne. Nordsletten tror ikke Norge utgjør noen trussel for russerne. 

Men, på spørsmål om hva han tror er den største bilaterale utfordringen for Norge, trekker han frem det å finne den rette balansen mellom å trofast og pålitelig del av det vestlige fellesskapet, derigjennom NATO, og det å være et fysisk naboland til Russland. 

 Men jeg mener den norske regjeringen har ført en politikk som balanserer disse to hensynene. Og det er ikke alltid lett, fordi vi hele tiden må tilpasse oss etter ting som skjer i Russland, sier han. 

Du kan høre hele podkasten med Øyvind Nordsletten her.

Nøkkelord