Tidenes eksportmåned -igjen

Det begynner å bli en vane nå, at eksporttallene for norsk sjømat setter ny rekord. Torsk og makrell har historisk høy eksportverdi mens lakseprisen flater ut.
Det begynner å bli en vane nå, at eksporttallene for norsk sjømat setter ny rekord. Torsk og makrell har historisk høy eksportverdi mens lakseprisen flater ut. 

I oktober eksporterte nasjonen sjømat til en verdi av 7,6 milliarder kroner. Det er fem prosent mer, eller 393 millioner kroner mer, enn i oktober i fjor. 
Det er den høyeste verdien for en enkelt måned som noen sinne er målt for norsk sjømat. 

Økningen for hele året er på sju milliarder kroner, eller 14 prosent, om en sammenligner med fjoråret. 

- Etter to år med uavbrutt vekst i eksportverdi for laks gir oktober en utflating i lakseveksten. Samtidig gir historisk høy eksportverdi for torsk og makrell tidenes eksportmåned for norsk sjømat sett under ett. Veksten i sjømateksportenfortsetter til tross for bortfallet av Russland og illustrerer Norges store fortrinn som eksportnasjon med sjømat fra både fiskeri og havbruk. Store volum av makrell og bedre priser og større volum av torsk bidrar mest i oktober, sier Christian Chramer, kommunikasjonsdirektør i Norges sjømatråd.


De viktigste tallene og nøkkefakta: 

Lakseeksporten gikk ned med 130 millioner kroner, tilsvarende tre prosent, sammenlignet med oktober 2013. Eksportverdien for laks hittil i år er på 35,8 milliarder kroner, og det betyr en økning på 4,5 milliarder, tilsvarende 14 prosent, mot fjorårets ti første måneder. 

Laksen kostet i snitt 35,82 kroner per kilo i oktober, litt lavere enn for ett år siden, da prisen var 37,55 kroner. 

De største kjøperne av norsk laks er Polen og Frankrike. 

Eksporten av sild falt med 185 millioner kroner, tilsvarende 61 prosent sammenlignet med fjoråret. 

Hittil i 2014 er det eksportert sild for 1,9 milliarder kroner. Det er 327 millioner kroner lavere enn i fjor. Ukraina og Litauen er de største markedene for norsk sild i oktober. 

Makrellen viser lystigere tall. Eksportverdien her økte med 318 millioner kroner i oktober, helt i tråd med trenden fra tidligere i år. Makrellen har nemlig vokst med snart en milliard i verdi sammenlignet med fjoråret. 
Det er Japan og Kina som er de største avtagerne av norsk makrell, som hittil i år har en eksportverdi på 3,3 milliarder kroner. 

Også klippfisk og saltfisk leverer veldig gode tall. Eksporten av klippfisk økte med 163 millioner kroner i oktober, en økning på 47 prosent mot i fjor. Portugal er det største markedet for klippfisk av torsk, mens Brasil er den største avtakeren for sei. 


Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: