Tidenes beste resultat for Sparebanken Nord-Norge

Konsernsjef Jan-Frode Janson kan nok en gang notere seg et godt økonomisk resultat for banken han om få måneder slutter å jobbe for. Senest 1.mai tiltrer han i en tilsvarende stilling i Sparebanken SMN. (Foto: Marius Fiskum/Sparebank1 Nord-Norge)

Sparebanken Nord-Norge leverer et foreløpig resultat for 2018 på 1,9 milliarder kroner før skatt. Det er 156 millioner kroner mer enn året før.

- Det er selvsagt svært gledelig å legge fram et historisk godt resultat. Spesielt gledelig er det å konstatere at 40 prosent av inntektene våre nå kommer fra annet enn renter. Det viser at konsernet Sparebanken Nord-Norge har flere bein å stå på, sier konsernsjef Jan-Frode Janson i en pressemelding.

Få måneder før Janson forlater banken han har vært konsernsjef for siden 2019, kan han slå fast at konsernet får stadig flere kunder - og vokser i alle lokalmarkedene i Nord-Norge.

Digital satsing

Utlånsveksten er 8,2 prosent både på person- og bedriftsmarkedet, noe som er langt mer enn markedet forøvrig.

- Posisjonen kommer som en konsekvens av langsiktig arbeid og en tydelig strategi. Vi har blant annet valgt å kombinere digital satsing med lokal kunnskap og tilstedeværelse. I våre lokale finanssentre får kundene regnskapstjenester, eiendomsmegling, finansiering og leasing på samme sted, sier Janson.

I løpet av fjoråret fikk banken nye lokaler både i Alta, Mosjøen, Mo i Rana, Finnsnes og på Lyngseidet. Snart er det nyåpning i Bodø, og mot slutten av året åpner nye Rødbanken i Tromsø.

- Sterk lokal tilstedeværelse er en del av vårt DNA. Enkle, effektive digitale løsninger er viktig i hverdagen. Samtidig vil folk aldri gå av moten. De fleste ønsker fortsatt å møtes ansikt til ansikt ved store økonomiske beslutninger. Derfor satser vi på å være fysisk tilstede med dyktige og engasjerte folk som også har den viktige, lokale kunnskapen, forklarer konsernsjefen.

465 millioner til landsdelen

Selv om tilstedeværelse og lokal kunnskap er viktig, opplever banken stor prisbevissthet blant nordnorske bedrifts- og personkunder.

– Vår vekst er høy både i bedrifts- og personkundemarkedet. Dette tror vi handler mest om kunnskap og lokale fortrinn. Samtidig ser vi at våre utlånsmarginer har blitt presset. Vi har nå blant Norges laveste rentemarginer, sier Janson.

Konsernsjefen mener mange kan glede seg over resultatet som nå legges frem.

- For det første betyr resultatet at vi befester posisjonen som en solid landsdelsbank. Det gir muskler til å fortsatt kunne bidra med finansiering til folk og bedrifter i Nord-Norge. Personlig betyr det også mye å vite at resultatet bidrar til verdiskaping i landsdelen, som er vår største eier, sier Janson.

Han viser til at Sparebanken Nord-Norge har to eiergrupperinger:

46,4 prosent av konsernet er notert på børsen, og 53,6 prosent eies av det nordnorske samfunnet. Grupperingene likebehandles, og styret har foreslått at 465 millioner kroner av 2018-resultatet skal gå tilbake til landsdelen.

Lokale ildsjeler og prosjekter som bidrar til å løfte landsdelen kan dermed søke om støtte fra Samfunnsløftet.

- Resultatet gir stor kraft til Samfunnsløftet som vi lanserte i fjor. Sammen med landsdelen kan vi dermed også skape verdier som ikke nødvendigvis kan telles i kroner og øre, sier Janson.

Bankens foreløpige resultat for 2018 ser slik ut:
(2017-tallene i parantes):

Resultat før skatt: 1 920 mill. kr (1 764 mill. kr)

EK-avkastning: 12,9 % (12,9 %)

Kostnadsprosent K/I: 43,1 % (40,5 %)

Utlånstap: 22 mil kr (184 mill. kr)

Ren kjernekapitaldekning: 14,5 % (14,9 %)

Foreslått kontantutbytte: 4 kr per EK-bevis (4,00)

Samfunnsutbytte: 465 mill. kr (464,7 mill. kr)

 

 

 

Nøkkelord