Ti millioner til to nordområdeprosjekter

Kunnskapsbygging i Polhavet og bedre arktisk sikkerhet får støtte gjennom Utenriksdepartementets tilskuddsordning Arktis 2030.

 
Kunnskapsbygging i Polhavet og bedre arktisk sikkerhet får støtte gjennom Utenriksdepartementets tilskuddsordning Arktis 2030. 

- Gjennom vår tilskuddsordning Arktis 2030 igangsetter vi nå to nye prosjekter, som på hver sin måte bidrar til ny kunnskap om Arktis. Jo lenger nord vi kommer i Arktis, desto større er våre kunnskapshull når det gjelder naturmiljøet, ressurser og effektene av menneskelig påvirkning. Regjeringen ønsker å legge til rette for økt aktivitet og sysselsetting i nordområdene derfor trenger vi kunnskap for å kunne spille på lag med miljøet og ha et langsiktig perspektiv for vår aktivitet, sier utenriksminister Børge Brende.

Det enes prosjektet, som får 2,78 millioner kroner i 2016, er Sintef Energis prosjekt om kunnskapsbygging i Polhavet, som har som formål å skaffe ny kunnskap om havbunn og geologi i områder i Polhavet som ikke er godt nok utforsket. 
I prosjektet skal man også teste ut ny teknologi, og ansatte fra universitetene i Tromsø, Bergen, Oslo, Trondheim, Tromsø og UNIS samt NGU vil delta i prosjektet. 

Det andre prosjektet, som får 7,065 millioner kroner, Universitetssenteret i Longyearbyens (UNIS) prosjekt om bedre arktisk sikkerhet som følge av de raske endringene i naturmiljøet og økt menneskelig tilstedeværelse og virksomhet. Et av målene er å øke kunnskapen om hvordan man kan operere trygt og miljømessig forsvarlig i disse områdene. 

Arktis 2030 støtter mange tiltak som bygger opp under regjeringens nordområdepolitikk. Det totale støttebeløpet vil i 2016 komme opp i over 150 millioner kroner. 

Tags