Kronikk: Testing av teknologi kan skape store verdier i Nord-Norge

Innovasjon Norge Arktis
F.v: Linda Beate Randal, Karl Magne Nilssen, Knut-Eirik Dybdal, Torgeir Vaa, Hans Petter Flugstad, Heidi Andreassen, Thor Hushovd, Ingrid Dahl Skarstein og Bjørn Amundsen. (Foto: Roger Solheim, Solkom/Arctic Race of Norway)

Heidi Andreassen og Ingrid Dahl Skarstein i Innovasjon Norge Arktis, mener Nord-Norge kan bli et attraktivt sted for utvikling og testing av fremtidens teknologi og løsninger under krevende forhold. – I andre land er slik testing millionindustri.

For bedrifter som arbeider med å utvikle nye løsninger er det avgjørende å kunne teste nyvinninger under ulike klimatiske forhold. Vi mener at en sterkere satsing på testområder kan gi Nord-Norge store muligheter til økt verdiskaping og nye arbeidsplasser.

Og det er snakk om store summer. Selskaper over hele verden leter etter egnede lokasjoner for testing av produkter og ny teknologi. Eksempler på dette er innen transportsektoren, både til lands, til havs og i luften.

I Finland og Sverige omsetter for eksempel testindustrien til bilindustrien for flere hundre millioner kroner årlig. I tillegg kommer ringvirkninger i form av hotellovernattinger, bevertning, logistikk og tilknyttede tjenester. Et samarbeid med våre naboland innen vintertesting vil være fornuftig.

Kan tilby noe ingen andre kan

Nord-Norge kan supplere det eksisterende tilbudet bilindustrien benytter seg av i Sverige og Finland fordi landsdelen kan tilby noe unikt som finnene og svenskene ikke kan. Vi har klimatiske og geografiske forhold, koblet med infrastruktur, som man ikke finner andre steder i verden.

Tåler produktene forholdene her så tåler de det aller meste.

I disse dager skrives den nye nordområdemeldingen. Hva Nord-Norge skal levere av varer og tjenester i fremtiden vil være en viktig del av denne. Vi mener vi har fortrinn som gjør at Nord-Norge har potensiale til å bygge opp ny industri og etablering av nye bedrifter tilknyttet testing.

Kaldt klima er viktig for å teste ut ny teknologi, men her i Nord-Norge kan vi tilby så mye mer. Vi har til dels ekstreme klimatiske forhold med store temperatursvingninger som strekker seg fra fjord til fjell. Dette gjør Nord-Norge ypperlig for testing. Tåler produktene forholdene her så tåler de det aller meste.

Testsenter i Skibotndalen

I tillegg til å tiltrekke seg globale virksomheter, skaper gode testfasiliteter også muligheter for norske virksomheter som jobber med å utvikle nye løsninger. I begynnelsen av august var vi sammen med Arctic Race of Norway, Statens Vegvesen, Hyundai, Telenor, One Traffic og ITS Perception i Storfjord for å se hvordan Statens vegvesen har gjort E8 gjennom Skibotndalen til et testsenter for utvikling av teknologi for smart transport.

Telenor har bygget ut 4G-nettet som muliggjør sammenkobling og testing av de ulike løsningene. Telenor har investert og satset tungt på å bygge infrastruktur som kommer næringslivet og befolkningen i nord til gode. I tillegg gjør de klimatiske forholdene Nord-Norge til et interessant sted å teste, ifølge dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor Norge.

Les også:

Nye virksomheter vokser frem

Statens vegvesen har invitert en rekke ulike teknologiaktører til å teste ut sine løsninger på smartvegen. Statens vegvesen har på denne måten gjennom offentlig-privat samarbeid gjort det mulig å utvikle ny innovasjon gjennom anskaffelsene.

Statens vegvesen har presentert noen problemstillinger rundt næringstransport som de ønsket å finne gode løsninger på, uten å peke på en konkret løsning. Ved å være åpen på hvilke behov som skal løses har de bidratt til at flere norske bedrifter har etablert seg og utviklet nye teknologier.

Det er allerede interesse for flere av disse løsningene i andre land, med de positive ringvirkningene det fører med seg. Dette er et eksempel til etterfølgelse og noe flere, både offentlige og private, bør tilrettelegge for i sine anskaffelser.

Testination

For å tilrettelegge for forretningsmulighetene som ligger innen testing har vi i Innovasjon Norge Arktis startet Testination – et prosjekt som skal føre til oppbygging av testindustri i norske nordområder.

Vi har også et eget nordområdeoppdrag på vegne av Troms og Finnmark Fylkeskommune hvor vi har tilskuddsmidler til bedrifter fra hele landet som utvikler teknologi og løsninger for arktiske forhold.

Nøkkelord