Tar penger fra nord og gir til sør

Regjeringens forslag til kommuneproposisjon og nytt inntektssystem fører til en gigantisk omfordeling av midler fra nord til sør og vil ramme både innbyggere og næringsliv. Foto: Wikimedia/Vasile Cotovanu

Nytt inntektssystem for fylkeskommunene gir ekstreme konsekvenser for fylkene i nord. En gigantisk omfordeling fra nord til sør mener mange. 

Nå varsles det kutt i samferdsel og skole. 

I regjeringens forslag til kommuneproposisjon for 2015 er det lagt opp til en omfordeling av fylkenes inntekter. I et nytt inntektssystem blir antall innbyggere viktigere, mens geografi blir mindre viktig. 

- Fylker med krevende geografi har tradisjonelt fått kompensert dette, men det kan det nå bli slutt på. I tillegg er det lagt inn lavere vekst i inntektene til fylket, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap) i Nordland.

Brutalt

Den nye fordelingen går spesielt ut over Sogn og Fjordane, men alle de tre nordnorske fylkene rammes brutalt av omfordelingen. 

- I Nordland må vi kutte med 54 millioner kroner allerede neste år, sier Norvoll. Det er likevel småpenger i forhold til det som venter når overgangsperioden på fem år er overstått og det nye systemet har fått full effekt. Det vil gi Nordland et tap på 225 millioner kroner sammenlignet med økonomiplanen som ligger. 

Dette kommer på toppen av de regionale utviklingsmidlene som ble kuttet i budsjettet for 2014, og utgjorde 60 millioner kroner. 

- Det er mange penger som tidligere er brukt i nord som nå havner i sør, sier Norvoll. Han ser en tydelig profil i regjeringens forslag hvor kyst og nord ikke er så viktig. 

Distriktene årelates

Den samme oppfatningen har fylkesråd for samferdsel i Troms, Ivar B. Prestbakmo (Sp). Han mener at ved å endre på kostnadsnøkler og skatteutjevning vrir regjeringen tilskuddene over til mer sentrale strøk mens distriktene årelates. 

- Vinnerne er de fylkene der de store byene ligger. Og det er jo ikke så mange ferge- og hurtigbåtruter i Oslo og Akershus. Forslaget er helt enkelt så distriktsfiendtlig som du kan få det, sier Prestbakmo til Nordlys

I Troms vil man tape 107 millioner kroner til infrastruktur de neste fem årene. Det er penger som er umulig å spare uten å legge ned noen ruter. 

Varsler kutt

Også i Nordland ser man på hvordan man kan møte en ny økonomiske hverdag. 

- Vi må se hvilke tilpasninger vi må gjøre for å komme i mål. På samferdsel tar det tid å tilpasse driften, der er kontraktene gjerne på åtte år, så det er vanskelig, sier Norvoll. 

- Men du er sikker på at det blir kutt?

- Ja, det er så mye penger at det er åpenbart. Nesten alle pengene fylket bruker går til samferdsel og videregående skoler, så det må komme kutt i de sektorene, sier Norvoll. 

Nå håper han at Venstre og Krf ikke spiller på lag med regjeringen, slik at posisjonen ikke får flertall for forslaget. 

- Vi sier ifra på en veldig tydelig måte, jeg har tro på at de to støttepartiene vil se konsekvensene dette kan få, sier Norvoll.

Vil ramme næringslivet

Fylkesråd for samferdsel i Nordland, Tove Mette Bjørkmo tror reduserte inntekter til fylket også vil ramme bussruter og fylkesveger. 

I regjeringens forslag vil Nordland tape ca 1043 kroner per innbygger, mens Troms taper 745 kroner per innbygger. 

- Dette er mye penger og det vil berøre nordlendingene direkte, sier fylkesråd Bjørkmo. Hun uttrykker også bekymring for næringslivet:

- Nordland fylke står for like mye verdiskaping som Trøndelag, Troms og Finnmark til sammen. Næringslivet vårt er avhengig av at disse verdiene kommer seg fram i tide, både til sjøs og på land, sier Bjørkmo. 

Fylkesrådsleder i Nordland Tomas Norvoll (Ap)
Fylkesrådsleder i Nordland Tomas Norvoll (Ap).

Tags