Sysselsettinga i sjømatnæringa økte under pandemien

Sjømatnæringen er representert i hele landet, men det er i Vest- og Nord-Norge at sjømatproduksjon har størst betydning for verdiskaping og sysselsetting, skriver Nofima. (Foto: Sjømat Norge / Thor Nielsen). 

Sjømatnæringen klarte seg godt til tross for pandemien, ifølge ny rapport. I 2020 gikk den totale verdiskapingen ned sammenlignet med året før, men næringen økte samtidig med 2000 ansatte.

Coronapandemien førte til en nedstenging av samfunnet og store endringer i etterspørselen etter sjømat og i prisen på laks.

Til tross for dette lyktes likevel sjømatnæringen å nå ut til forbrukere i dagligvaremarkedet og dermed opprettholde volumene, til noe lavere pris.

Resultatet var at sjømateksporten målt i volum økte i 2020, mens eksportverdien falt. Det kommer fram i en ny rapport utarbeidet av Menon Economics, Nofima og Norce.

Stor verdiskaping

Prosjektleder Roy Robertsen. (Foto: Nofima).

Ifølge rapporten holder verdiskapingen i sjømatnæringen seg på et historisk sett svært høyt nivå. 

Den totale verdiskapingen i sjømatnæringen var på 59 milliarder kroner i 2020. Dette er en nedgang fra 2019, men næringen økte samtidig med 2.000 ansatte. 

– Gjennom kjøp av varer og tjenester legger sjømatnæringen grunnlag for sysselsetting og verdiskaping i store deler av norsk næringsliv. Våre analyser viser at den totale verdiskapingseffekten i næringen var på 112 milliarder kroner, sier forsker Roy Robertsen, prosjektleder for rapporten, i en pressemelding.

Verdiskapingen i næringen la grunnlag for samlede skatteeffekter på rundt 30 milliarder kroner i 2020.

Viktig distriktsnæring

Sjømatnæringen er en av Norges viktigste distriktsnæringer og er representert i hele landet. Gjennom Menons ringvirkningsmodell beregnes det at sjømatnæringen legger grunnlag for rundt 93.600 arbeidsplasser.

Forskningsinstitusjonene legger til at sjømatproduksjon har størst betydning for verdiskaping og sysselsetting i Vest- og Nord-Norge.

I Vestland fylke er det 15.800 personer som er direkte eller indirekte sysselsatt i sjømatnæringen, etterfulgt av Møre og Romsdal med 14.100. I Troms og Finnmark er tallet 10.700, kommer det fram i rapporten. 

– Vi har en målsetting om å øke verdiskapingen og sikre helårlige arbeidsplasser i lokalsamfunn langs hele kysten. Selv om det det er vanskelig å beregne ringvirkninger av sjømatnæringen, viser likevel rapporten hvor viktig verdiskapingen i sjømatnæringen er for aktivitet og sysselsetting langs kysten. Vi skal bidra til å videreutvikle sjømatnæringen, både gjennom stabile og forutsigbare rammevilkår for flåten og utvikling av fiskeindustrien, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Selnes Skjæran (Ap) i pressemeldingen. 

Viktigste sjømatkommuner målt i verdiskaping

"Det har lenge versert en diskusjon om hvilken kommune som er den viktigste sjømatkommunen. Det er flere måter å beregne dette på. Målt etter verdiskaping, som enkelt forklart er summen av lønn og overskudd i bedriftene, eller som bedriftenes bidrag til norsk brutto nasjonalprodukt, er Ålesund størst, tett fulgt av Frøya," står det i meldingen. 

Ifølge forskernes beregninger kommer Senja på tredje plass, etterfulgt av Bergen og Tromsø. 

Nøkkelord