Sydvarangerkonkurs - nytt tilbakeslag for kirkenesbedriften Kimek

Økonomiansvarlig Eirik Wikan i Kimek forteller at bedriften allerede i sommer måtte nedbemanne fordi de så den negative utviklingen i Sydvaranger Gruve. Nok en nedtur for Kirkenes-bedriften, som også har måttet tåle både EUs sanksjoner mot Russland og ikke minst stor nedgang innen norsk olje-og gassutbygging i nord.

Økonomiansvarlig Eirik Wikan i Kimek forteller at bedriften allerede i sommer måtte nedbemanne fordi de så den negative utviklingen i Sydvaranger Gruve. Nok en nedtur for kirkenesbedriften, som også har måttet tåle både EUs sanksjoner mot Russland og ikke minst stor nedgang innen norsk olje-og gassutbygging i nord.
 
For to år siden så det svært lyst ut for kirkenesbedriften Kimek. Ledelsen bladde opp 65 millioner kroner da de overtok bedriften for å satse stort på økende offshore-aktivitet og en påventende oljeboom, bygging og utrusting av russiske fiskebåter og en økende aktivitet i den nordligste landsdelen. Den gangen hadde også Kimek en fjerdedel av inntekten gjennom oppdrag fra Sydvaranger Gruve og deres underleverandører.
 
Så kom EUs sanksjoner mot Russland, deretter kraftig nedgang i norsk olje- og gassinvesteringer og nå Sydvaranger Gruve-konkursen.
 
- Jeg er veldig bekymret når det kommer til Sydvaranger Gruve. Vi hadde veldig mye oppdrag der, sier Wikan.
 
Les også - Sydvaranger brøt konsesjonsbetingelsene

Så trenden

 
Wikan forteller at de så trenden i gruveselskapet, og at de allerede i sommer startet nedbemanningen i bedriften.
 
-For to år siden hadde vi en fjerdedel av omsetningen vår fra Sydvaranger Gruve og deres underleverandører, så falt det ned til femten prosent før det ble enda lavere. Og i sommer reduserte vi arbeidsstokken med elleve-tolv stykker, sier Wikan.
 
Han synes det er utrolig synd at gruveselskapet gikk konkurs, og forteller at det vil ha ringvirkninger langt utover de som mistet jobbene som følge av konkursen.
 
-Vi har sett utviklingen, og forstått at dette kunne skje, sier økonomisjefen.
 

Så svært lyst ut

 
For Kimek ville et lokalt eierskap bety kursendring, vekst, mulighet for raskere navigering i markedet og ikke minst at de ble en stor finnmarksbedrift. Pengene vil bli i Finnmark, og vekstpotensialet for bedriften var stor. Dette var visjonene og framtidsutsiktene for to år siden.
 
-Situasjonen er ganske annerledes i dag enn for to år siden. Dette gjelder særlig olje- og gassinvesteringer, Russland-sanksjonene og Sydvaranger. Og det er helt klart vi må jobbe hardere nå, for å opprettholde bedriften, sier Wikan.
 
Slik det ser ut i dag, skal Kimek klare å overleve det tøffe markedet i nord.
 
-Men vi må tilpasse oss. Vi har færre ben å stå på nå, men jobber kontinuerlig for å finne nye områder å jobbe med, sier Vikan.
 
 
Avhengig av Russland-samarbeid
 
Med færre ben å stå på, tapte inntekter fra Sydvaranger Gruve og en laber oljeindustri, er Kimek mer avhengig av den russiske fiskeflåten enn det som er ønskelig.
 
- Vi hadde håpet på et bredere spekter, og vi er mer avhengig av russisk fiskeflåte enn vi ønsker slik situasjonen er nå. Og i forhold til offshore-aktiviteten, så er det veldig stille.

 I Kimek Offshore er oppdragene kontraktbaserte, og situasjonen annerledes enn det konkrete tapet av Sydvaranger-oppdrag.

-I Kimek Offshore er vi vant med store svingninger og har lettere for å tilpasse oss ordresituasjonen, men også her opplever vi en stor nedgang i oppdragene. Men vi skal greie å leve i minst 25 år til. Det handler om å tære etter næring, sier økonomisjefen. 


Les kommentaren "Ned med tronen, alteret, pengeveldet" av redaktør Arne. O Holm

Kimek:

Startet opp i 1986 med finske Wartsila Marine, Sydvaranger Gruve og Sør-Varanger Invest som eiere

Kværner var inne som aksjonærer fra 1991-2000

Kværner solgte seg ut til et eierskap bestående av DOF Industrier, Skarveland AS, Kirkenes Servicehavn, Magnus
Stangeland og Greger Mannsverk

I 2000 ble også Kimek Offshore stiftet

I 2007 ble Kimek og Kimek Offshore heleid av Stangelands Bergen Group

I desember 2013 havnet bedriften igjen på lokale hender, i nystartede Kimek Holding AS

Kirkenes-konsernet eies nå selskapene Kimek og Kimek Offshore. På eiersiden er GT Finans, eid av Greger Mannsverk og Trond Haukanes, inne med 72,8 prosent av aksjene. Mannsverk har også 5,6 prosent eierandel personlig, mens fem andre i ledelsen også er inne på eiersiden.

Tags