Sydvarangerboet har fått forlenget fristen igjen

Selskaper kontrollert av Felix Tschudi har kjøpt konkursboet etter Sydvaranger Gruve AS. (Foto: Linda Storholm)
Kreditorene har forlenget fristen for en avklaring i Kirkenes.


Kreditorene har forlenget fristen for en avklaring i Kirkenes. 


Det er panthaverne DNB og Innovasjon Norge som er oppdragsgiverne til bostyret, og nå er fristen for en løsning utsatt nok en gang. Fristen er siden januar forlenget med en og en måned, denne gangen til ut april. 

Bostyrer Leif Petter Madsen vil ikke uttale seg om det ligger an til en løsning eller ikke, men bekrefter at fristen nå er utsatt igjen. 

- Dere får bare en måneds frist hver gang? 

- Ja, jeg trenger egentlig ikke mer heller, for dette er noe vi gjerne vil ha en avklaring på raskt, sier Madsen.  


Det koster kreditorene ca en million i måneden å holde gruva varm. Leif Petter Madsen har tidligere uttalt til High North News at det er god dialog med en interessent, og at det vil bli solgt ut noe rullende materiell som ikke er virksomhetskritisk med tanke på en senere oppstart av gruva. 

HNN har tidligere skrevet at det etter alt å dømme er Tschudigruppen som er den ene interessenten bostyrer Madsen sikter til. Hverken Madsen eller Felix Tschudi selv har vært villig til å bekrefte dette.

Bostyrer Leif Petter Madsen fortsetter å forhandle med én interessent om overtagelse av gruven i Kirkenes. (Foto: Wikborg Rein)
Bostyrer Leif Petter Madsen fortsetter å forhandle med én interessent om overtagelse av gruven i Kirkenes. (Foto: Wikborg Rein)

Tags