Sydvaranger starter testproduksjon

Sydvaranger AS annonserte i dag at de vil starte en testkjøring av anlegget, dermed blir det liv igjen i produksjonsanlegget i Kirkenes. (Foto: Linda Storholm).
Sydvaranger AS skal testkjøre gruve-, jernbane- og produksjonsutstyret.


Sydvaranger AS skal testkjøre gruve-, jernbane- og produksjonsutstyret. 

Testen vil simulere en kort driftsperiode, og formålet er å teste om alt er i driftsmessig god stand. Det er planlagt å transportere tilgjengelig malm fra gruveområdet i Bjørnevatn, og en testkjøring av den magnetiske jernmalmen som nå befinner seg på det historiske avgangsdeponiet i Kirkenes, slambanken. 

Styreleder Peter Steiness Larsen forteller at kjøringen skal være over før vinteren setter inn, han anslår at testperioden er over i starten av eller midten av november. 


En velkommen prøve 

Selskapet har de siste månedene vært i en vedlikeholdsfase, og styrelederen er svært fornøyd med framdriften teamet har hatt i perioden. Når de nå offentliggjør planene om en testproduksjon er det med stor glede: 

- Dette vil sette våre ansatte og utstyr og maskineri på en velkommen prøve. Vi er også svært fornøyde med at vi i denne forsøksperioden vil være i stand til å sysselsette ytterligere lokalt bosatt personell med den nødvendige kunnskapen og kompetansen, samtidig som vi skaper en mulighet til å bygge opp partnerskap med flere av våre lokale samarbeidspartnere, sier Larsen. 


Trenger flere folk

Det faste teamet i gruva har de siste månedene vært på 11 personer. I tillegg har det vært en rekke tilkallingsfolk, slik at det i praksis har vært sysselsatt opp mot 15 personer. Når testproduksjonen nå starter vil det være bruk for enda flere hender, og Larsen anslår at man på det meste vil trenge opp mot 50 personer på skift. Selv om dette bare er for en liten periode er det viktig å ta vare på den lokale kunnskapen og kompetansen mener han. 

- Vi opplever stor interesse lokalt, folk ser jo at det er aktivitet i gruva igjen. Men samtidig skal vi huske at dette er et prosjekt, en test. Vi skal kjøre malm gjennom anlegget og forhåpentligvis får vi nok til å fylle et skip, sier han. 


Jobber med konsesjonssøknad

I tillegg til å ta vare på lokal kunnskap og kompetanse vil produksjonsanlegget bli testet, og utstyr og maskineri blir satt på prøve slik at man sikrer at produksjonslinja er klar for mulig framtidig drift. 

Testproduksjonen er avklart med Direktoratet for Mineralforvaltning, og parallelt med dette arbeidet det også med å forberede søknad om ny driftskonsesjon.

- Men det er et omfattende arbeid, så vi kan ikke anslå når den kan være på plass, sier Larsen. Nøkkelord