Svinaktig dyr søppelbrann nord i Canada

Byen Iqauit, her uten røyk fra den pågående brannen i byens søppelfylling. Foto: A. Dialla, Wikimedia Commons.

En brann i en søppelfylling ved byen Iqaluit, i Nunavut helt nord i Canada, er i ferd med å bli et mareritt for både befolkning og myndigheter. Et dyrt mareritt.

Brannen i søppelfyllingen har pågått siden den 20. mai i år, og opprinnelig mente de lokale myndighetene at den bare skulle brenne ut av seg selv. Det var inntil vinden snudd og røyken drev inn over lokalsamfunnet, skriver Alaska Dispatch News.

Helseproblemer

Dermed har man måttet stenge skoler og røyken har skapt helseproblemer for flere. Dermed har kommunestyret snudd og vil nå forsøke å slukke brannen. Og det blir ikke billig.

Foreløpige estimater antyder en sum på mellom 3,3 og 4,7 millioner amerikanske dollar for den omfattende slukkeoperasjonen. Det skulle bli et sted mellom 20 og 29 millioner norske kroner.

Vann og jord

Ekspertise som er hentet inn for å hjelpe til med slukkingen mener man må grave ut hele søppelfyllingen, der det brenne dypt nede i avfallet, og så bløtlegge det hele i vann for så å bland det med jord.

Dette innebærer at man må grave ut et stort basseng ved siden av fyllingen for så å dumpe innholdet over i vannet inntil man er sikker på at all ild er slukket og alt materialet er tilstrekkelig bløytt. Deretter gjenstår å bringe det hele tilbake til den opprinnelige søppelfyllingen.

En av de verste

En søppelfylling den innbragte eksperten har karakterisert som ett av de verste eksemplene på en søppelfyllplass i hele Nord-Amerika. Og jo lengre det får brenne, desto varmere vil det blir, og kostnaden med å slukke stiger i takt med temperaturen i brannen.

Tags