Svensk gjødselprodusent setter fabrikk i Nord-Sverige på pause og prioriterer USA

Illustrationsbilder från Cinis Fertilizer/View

Illustrasjon av Cinis Fertilizers planlagte fabrikk i Skellefteå i Nord-Sverige. (Illustrationsbilde: Cinis Fertilizer/View).

Den svenske mineralgjødselprodusenten Cinis Fertilizer varsler at de prioriterer bygging av fabrikk i Kentucky framfor det planlagte anlegget i Skellefteå.

Det svenske selskapet Cinis Fertilizer hadde planer om å starte opp produksjon av mineralgjødsel i Skellefteå. Nå velger selskapet å prioritere byggingen av sitt planlagte anlegg i den amerikanske delstaten Kentucky framfor anlegget i Nord-Sverige. 

Cinis Fertilizer er et svenskt grønn-teknologiselskap som vil produsere fossilfritt mineralgjødsel, kaliumsulfat. Dette skal gjøres ved å resirkulere industriavfall fra treforedlingsindustrien samt fra produksjon av elbilbatterier. 

I september inngikk selskapet en avtale med Ascend Elements, en amerikansk produsent av batterimaterialer. Avtalen omfatter levering av natriumsulfat, et råstoff for Cinis Fertilizers produksjon av miljøvennlig mineralgjødsel.

Ascend Elements bygger for tiden sitt største anlegg i Hopkinsville, Kentucky. I henhold til avtalen med Cinis Fertilizer vil Ascend Elements levere opptil 240.000 tonn natriumsulfat årlig til Cinis Fertilizer fra 2024.

Nå velger altså gjødselselskapet å fremskynde ekspansjonen i USA. For å fremskynde produksjonen av 300.000 tonn kaliumsulfat i Kentucky per år, er deler av planleggingen av selskapets anlegg i Skellefteå, med en produksjon på 200.000 tonn per år, utsatt noe, skriver selskapet. 

Gunstige betingelser i USA

– Vi ønsker å holde tritt med den raske utviklingen vi ser i USA. Mange drar dit for å delta i landets tiltak og tiltakspakke som innføres der borte, sier grunnlegger og administrerende direktør, Jakob Liedberg, i Cinis Fertilizer til svenske SVT. 

Som kjent, har Biden-administrasjonen lansert Inflation Reduction Act som er en finansiell støttepakke til amerikanske bedrifter, ment å akselerere oppbyggingen av grønn industri i USA.

– Markedet for produksjon av elbilbatterier vokser veldig raskt i Nord-Amerika takket være de gunstige statlige insentivprogrammene som ble introdusert, og mange batteriprodusenter skifter nå fokus fra Europa til Nord-Amerika. Cinis Fertilizer ønsker å ta del i denne veksten, og derfor velger vi å fokusere på Hopkinsville som vårt andre anlegg. Det betyr at vi er noe avventende til utformingen av Skellefteå-anlegget, noe som betyr at det nå blir nummer tre av våre planlagte seks anlegg, sier Liedberg i en pressemelding. 

Liedberg mener, ifølge SVT, at selskapet fortsatt planlegger å bygge en fabrikk i Skellefteå skal stå ferdig i 2026. 

Også i Norge har batteriselskapet Freyr valgt å sette byggingen av batterifabrikken Giga Arctic i Mo i Rana på vent, og prioritere byggingen av Giga America i delstaten Georgia i USA. Freyr viser til IRAs konsekvenser for deres konkurransedyktighet.

Cinis Fertilizer bygger for tiden sitt første produksjonsanlegg utenfor Örnsköldsvik i Sverige, med planlagt oppstart i 2024.

Nøkkelord