Svalbardselskap etablerer seg i Narvik

Pole Positions Logistics har siden 2005 spesialisert seg på transport og logistikk i arktiske strøk. (Foto: Pole Position Logistics)
Pole Positions Logistics utvider og etablerer seg i Narvik.
Pole Positions Logistics utvider og etablerer seg i Narvik. 

- Etter 10 års drift på Svalbard har vi utviklet et eget konsept og en erfaring på arktisk logistikk som vi mener kan være attraktivt også i andre markeder, og siden starten i 2005 har det vært en del av vår strategi å være sterkt tilknyttet viktige knutepunkt på fastlandet, sier daglig leder Terje Aunevik.
Han mener at dersom man driver med logistikk i nord, og ikke tar innover deg potensialet i Narvik, da har du ikke gjort leksa di. Byen har allerede en internasjonal dimensjon innen logistikk. 

- Med Ofotbanens to frakttog per døgn, E6, og et visjonært havnemiljø, så er det allerede på plass et spennende grunnlag. Vi opplever også at det er framtidsorienterte, aktive og flinke næringslivsfolk i Narvik, og det har vært viktig for oss i vurderingene, sier Aunevik. 

Satser i to spor

Pole Positions satsing i Narvik skal skje rundt to spor, at Narvik på sikt bør utvikles til å bli et fastlandsknutepunkt for Svalbard, og dermed hele Arktis.
- Det andre sporet er at at vi forventer ny, stor og spennende aktivitet knyttet til Narvik Havn også uavhengig av Svalbard/Arktisperspektivet, ikke minst i aksen øst/vest. Hvis man klarer å koble disse to sporene er vi trygge på at det kan bli kraftfullt, og vi ønsker å bidra til det med denne satsingen, sier Aunevik. 

Pole Position Logistics AS ble etablert i 2005 og har hovedkontor i Longyearbyen. Virksomheten leverer logistikktjenester i felt, som transport, guiding, isbjørnsikring. De utførere handlingtjenester for Avinor, havnetjenester for Longyearbyen havn, skipsagenturtjenester, og komplette logistikktjenester på sjø, fly og bil. De er også logistikkpartner for den russiske aktiviteten på Barneobasen, på 89 grader nord. 

Selskapet har 13 ansatte, og like mange på sesongkontrakt. 
I fjor omsatte de for ca 50 millioner kroner. Tags