Svalbardrederi slår tilbake

MS Langøysund er en av båtene til rederiet HTG på Svalbard.

Henningsen Transport & Guiding AS (HTG) på Svalbard føler seg dolket i ryggen av norske myndigheter, og har nå sendt inn en klage på Sjøfartsdirektoratets vedtak som nekter dem å frakte passasjerer med fartøyene MS Billefjord og MS Langøysund.

Det er en uke siden High North News skrev av LO-sjef Gerd Kristiansen reagerte kraftig på at Svalbardrederiet ikke kunne dokumentere at de følger norske avtaler.

- Vi mistenker at de driver med filippinske kontrakter, og det er i så fall brudd på Skipsarbeiderloven, uttalte Johnny Hansen som er nestleder i Sjømannsforbundet.

- Selskapet kan umulig ha rent mel i posen, mente LO-lederen.


Kuvending

Nå slår Henningsen Transport & Guiding tilbake:

- Først fikk selskapet klarsignal for å kunne seile på Svalbard under NIS-flagg, noe som muliggjør sjømannshyre med hjemlandets tariff som utgangspunkt. Så etter at HTG hadde alt på plass tok myndighetene en kuvending og plutselig ble Svalbard norsk seilingsterritorium, noe som umuliggjør drift av skipene, sier Stig Henningsen i HTG.

Han beklager sterkt den situasjonen som nå har oppstått gjennom Norsk Sjømannsforbunds anklager om sosial dumping, og den negative oppmerksomhet som det skaper for Svalbard som destinasjon, for ansatte og for alle aktører som opererer på Svalbard. 

- Vi har aldri hatt annen intensjon enn å følge spillereglene, men når reglene endres midt i spillet er det vi som sitter igjen med svarteper. Jeg har forståelse for kraftige reaksjoner og kamp mot sosial dumping fra LO og Sjømannsforbundet, men dette er ikke realiteten og vi endte helt ufrivillig i en umulig situasjon på grunn av myndighetenes totale uforutsigbarhet.Har hyret advokat

- Det er klart man skal være opptatt av spekulativ utnyttelse av utenlandsk arbeidskraft og uverdige arbeidsforhold. Men våre ansatte er ansatt innenfor rammene av anerkjente betingelser i internasjonal skipsfart. Avlønning og arbeidsvilkår overgår hjemlandets tariff. Kvalifikasjoner og opplæring er i tråd med internasjonale konvensjoner, hevder han.

Rederiet sendte i går inn en klage på Sjøfartsdirektoratets nye vedtak, som nekter selskapet frakt av passasjerer på Svalbard med fartøyene «Billefjord» og «Langøysund». Klagen er sendt inn via advokat Geir Stenberg i advokatfirmaet Haavind AS i Oslo.

Norsk Ordinært Skipsregister (NOR) og Norsk internasjonalt skipsregister (NIS) er begge lokalisert i Bergen, under Sjøfartsdirektoratet. Direktoratet er underlagt Nærings- og fiskeridepartementet.

Skip som er registrert i NIS seiler under norsk flagg og er undergitt norsk jurisdiksjon. De tillates ikke å føre last eller passasjer mellom norske havner, eller å gå i fast rute mellom norske og utenlandske havner, med mindre det gis dispensasjon.

I vurderingsprosessen med å flagge fartøyene fra NOR til NIS hadde HTG en omfattende dialog med flere ansatte i Sjøfartsdirektoratet, hevder Svalbardrederiet.

I februar skal de ha fått klarsignal for NIS-registrering.

- I denne korrespondansen informerer Sjøfartsdirektoratet at Svalbard er for europeisk fart å regne, sier Henningsen.


- En stor påkjenning

-  I slutten av april kommer Sjøfartsdirektoratet på uanmeldt besøk, med anførsler om at HTG hadde inngått ulovlige kontrakter for sine ansatte. Dette til tross for at dialogen og prosessen rundt omregistrering til NIS var til stede, fortsetter han.

I mai ble Svalbardrederiet informert om at saken hadde blitt drøftet med Nærings- og handelsdepartementet og at konklusjonen var at HTG ikke kunne seile på Svalbard med passasjerer så lenge fartøyet var NIS-registrert.

- Selv om loven, og Sjøfartsdirektoratets egen tolkning av den fra før mai i år, åpner for NIS registrerte fartøyer, står nå direktoratet på sitt. De definerer likevel ikke Svalbard som ”Europeisk fart”, men som ”En del av kongerike Norge”, noe som er det motsatte av all tidligere dialog, sier Henningsen.

Han beskriver saken som svært vanskelig for rederiet, og sier den påfører både samarbeidspartnere og alle andre involverte store påkjenninger og økonomiske konsekvenser, sier Henningsen. 

- Vi har mottatt brevet i dag, og vil behandle det som en klagesak, før saken sendes videre til Nærings- og fiskeridepartementet. Stort mer enn det kan jeg ikke si på nåværende tidspunkt, sier pressekontakt Hedda Grip Vikse i Sjøfartsdirektoratet.

Tags