Svalbard vil unngå en turistnæring med voksesmerter

Daglig leder Ronny Brunvoll i Visit Svalbard
General Manager Ronny Brunvoll of Visit Svalbard argues that facilitation must precede increased tourism on Svalbard – before the world catches up with the island. (Photo: Private).
Når det strategiske arbeidet med turismen i Longyearbyen tok fart hadde næringen 300 årsverk. Nå nærmer man seg en dobling. – Vi må tilrettelegge for å bevare et balansert samfunn, sier reiselivssjef Ronny Brunvoll i Visit Svalbard.


Når det strategiske arbeidet med turismen i Longyearbyen tok fart hadde næringen 300 årsverk. Nå nærmer man seg en dobling. – Vi må tilrettelegge for å bevare et balansert samfunn, sier reiselivssjef Ronny Brunvoll i Visit Svalbard.

Bruvoll forteller at det nå fremlegges konkrete forslag til Lokalstyret for å tilrettelegge for den økende turismen på Svalbard. Noe han mener er nødvendig, både for å bevare naturen og kulturminner, men også samfunnet – levesettet til menneskene som bor på øya.

-Turistbedriftene går godt, vi går mot helårsturisme, men vi har utfordringer vi må løse. Balansen mellom fastboende og turistene må diskuteres. Ikke det å sette et tak for antall turister, men heller hvordan vi skal balansere samfunnet vårt slik at det fortsatt skal et godt sted å både bo og besøke, sier Brunvoll.

Svalbard skal ifølge reiselivssjefen også by på det som i tillegg til naturen fascinerer mennesker som oppsøker øysamfunnet.

-Forleden dag hang det to reinskrotter til mørning på lekestativet i barnehagen. Det vitner om noe annerledes, noe eksotisk. Og nettopp dette unike og mangfoldige ved samfunnet her må bevares, og det er dette som lokker mange av turistene til Svalbard, sier Brunvoll.

Skiltingen må bli bedre på Svalbard - rett og slett for at turistene skal forstå øysamfunnet. (Foto: flickr)

Aktiv støtte

Brunvoll er tydelig på at han snakker fra næringens ståsted, og at det ikke er den alene som skal si ja eller nei til videre utvikling i turistnæringen.

-Det er politikerne som må ta en beslutning med tanke på hvor lokalsamfunnet skal. Politikerne har også et stort ansvar med tanke på sette rammene for den videre veksten, herunder å balansere vår næring mot den øvrige samfunnsutviklingen. Men jo flere turister vi inviterer, desto mer tilrettelegging må til. Hvis en turist skiter bak en stein, og det oppleves negativt med turister, ja da må vi tilrettelegge med flere toaletter, sier Brunvoll.

For det er dette han poengterer, at turisme krever tilrettelegging. Og at Svalbard er i en god posisjon til å ha tid til nettopp å tilrettelegge før turismen blir for stor til å håndteres på en god nok måte.

-Tråkker turistene ned naturen må det tilrettelegges for at dette unngås. Og vi jobber nå i samarbeid med lokalstyret for å finne gode løsninger på framdrift og finansiering, sier reiselivssjefen.

Det snakkes om alt fra antall rom, fellesområder, belysning, traseer for hundekjøring og ikke minst skilting.

-Det skal være bra for gjestene å komme hit, det skal være bra for folk å bo her og vi skal bevare naturen. Tilrettelegging handler om hele bredden.

Økt turisme skaper større fotavtrykk. Nå ønsker man å legge til rette for besøkende før turismen blir uhåndterlig på Svalbard. (Foto: Gary Bembridge/flickr)

Må være forberedt

Brunvoll ønsker å ta reisemålsutvikling videre og kaller det heller lokalsamfunnsutvikling. At tankegangen omkring tilrettelegging for økt turisme må gå hand i hand med livet for øvrig på Svalbard.

-Vi skal ikke bli et tivoli, lage ting som ikke hører hjemme her oppe, vi skal også leve livene våre her. Og vi skal unngå det Norge har bommet på tidligere. Som når folk er ønsket velkommen til eksempelvis Prekestolen, for så i ettertid si «oj» og få sjokk over at turistene faktisk tok turen dit. Vi må være forberedt, sier han.

Også på at det er andre typer turister som kommer, uten den naturlige «utekompetansen» folk fra Skandinavia gjerne besitter.

-Vi kan ikke la de komme og tenke at «det går som det går». Her på Svalbard behøver vi bl.a. noe så enkelt som skilting, slik at turistene får nok kunnskap til å forstå plassen når de kommer hit. Vi trenger også å tenke annerledes om nærområdet rundt Longyearbyen og i større grad tilrettelegge for «nærturisme», i stedet for å tenke at alle må lengst mulig vekk fra byen for å oppleve den arktiske naturen, sier Brunvoll.

Derfor mener han det er viktig å bruke midler til aktivitestraséer og stier, der man leder folk ut i naturen og nært dyrelivet, men uten å forstyrre eller sette unødvendige fotavtrykk.

-Vi behøver å legge til rette for sømløs bevegelighet, noe som krever små inngrep. Her har vi store utfordringer og et byråkrati og lovverk vi sliter med å komme igjennom. Det er et skjæringspunkt mellom dette og økt turisme på Svalbard, sier reiselivssjefen.

Komplisert

Det er komplisert å jobbe med utvikling når lovverket er komplisert og tidvis vanskelig, på tross av et overordnet ønske fra styringsmakten om økt satsing på turisme.

- Vi ønsker å satse på nærturisme, som eksempelvis å lage en skjerpa-sti til en topp i nærheten av Longyearbyen. Her er det allerede et bredt tråkk og naturen bærer tydelige preg av bruk. Likevel er det ekstremt vanskelig å tilrettelegge med noe så banalt som en turiststi som i seg selv vil bevare naturen, rett og slett fordi det er et inngrep i naturen, forklarer Brunvoll.

Han håper lokalstyret er rask med å vedta temaplanen de har utarbeidet i samarbeid med Visit Svalbard, samtidig som tiltakene prioriteres og man finner midler til investering og drift.

- Nå har vi tiden på vår side før verden innhenter oss, før hotell bygges og før vi ender opp som på Island hvor turismen vokser i raskere tempo enn hva øya klarer å håndtere, sier Brunvoll.
Read article in English

Nøkkelord