Svalbard lufthavn degradert med et pennestrøk

Svalbard lufthavn. (Foto: Calflier001, Wikimedia Commons

Svalbard airport may only receive Norwegian flights following the Ministry of Transport and Communications’ downgrading the airport from ‘international’ to ‘national’. (Photo: calflier001/Wikimedia Commons)

Mens Næringsdepartementet og lokalt næringsliv ønsker økt turisme på Svalbard, struper Samferdselsdepartementet flytrafikken til Longyearbyen.


Mens Næringsdepartementet og lokalt næringsliv ønsker økt turisme på Svalbard, struper Samferdselsdepartementet flytrafikken til Longyearbyen.

Fra sist søndag, 1. oktober, er Svalbard lufthavn, Longyearbyen, ikke lenger en internasjonal, men en nasjonal lufthavn. Direkteruter fra utlandet er dermed ikke lenger mulig.

 

- Uventet beslutning

Til avisen Svalbardposten, som omtalte saken like før helgen, sa lufthavnsjef Morten Ulsnes at endringen av flyplassens status kom uventet på ham.

- Bygningsmessig er det ikke noen store inngrep som må gjøres, det er snakk om en mindre ombygging for å tilfredsstille krav til grensekontroll etc., sier Ulsnes til High North News.

 

Avinor har kapasiteten

Lufthavnsjefen på Svalbard legger til at det også ville medføre noe mer tilstedeværelse fra politiets side, men at Avinor har kapasitet til å ta faste utenlandsruter om de hadde kommet.

- På sommerstid har vi jo gjerne flere charterfly per uke, så det takler vi fint, rent kapasitetsmessig.

Grunnen til at chartertrafikken kan gå som normalt er at det der stilles krav om at passasjerlistene skal være klare minimum 48 timer før avgang – noe som forenkler kontrollen av de reisende.

 

Henger ikke sammen

- Er dette vedtaket et utslag av at det ene departementet ikke alltid er like oppdatert på hva det andre gjør i Svalbardsaker, tror du?

- Det skal jeg være svært forsiktig med å ha noen oppfatning om. Vi vet at det har vært et tverrdepartementalt arbeid i forkant, men hva som har skjedd der vet jeg jo ikke.

Likevel er det vel nokså åpenbart at denne beslutningen ikke henger helt sammen med Svalbardmeldingens og lokalt næringslivs ønske om økt reiselivsaktivitet. Som drivere av lufthavna må jeg jo si at det er litt synd at vi ikke får anledning til å ta imot direkte utenlandsfly – der veksten etter all sannsynlighet må hentes, sier Morten Ulsnes, lufthavnsjef i Longyearbyen.

 

Næringsforeningen er forundret

Terje Aunevik, leder i Svalbard næringsforening, Venstre-representant i lokalstyret for Svalbard og daglig leder i logistikkselskapet Pole Position, er også forundret.

- Reiselivet peker jo nettopp på utenlandsruter som en av de viktigste nøklene for å øke antallet besøkende utlendinger. Markedet i dag er fremdeles sterkt preget av besøkende nordmenn.

Det er også mye som tyder på at utlendinger er lettere å trekkes hit også i lav/skuldersesonger, som igjen er et viktig verktøy for helårsdrift og faste stillinger innenfor reiselivet. Dette kan i sin tur kan bidra til å styrke familiesamfunnet ved at man i større grad unngår enorm aktivitet i høysesongene, med kun korte kontrakter, som ikke er like attraktivt for familiefolk, sier Aunevik til High North News.

Både Terje Aunevik (t.v.), leder av næringsforeningen i Longyearbyen, og lufthavnsjefen på Svalbard lufthavn, Morten Ulsnes, er en smule forundret over at Samferdselsdepartementet har degradert lufhavna til bare å være nasjonal. -Det umuliggjør direkteflyvninger fra kontinentet, sier begge. (Begge foto: Privat)
Både Terje Aunevik (t.v.), leder av næringsforeningen i Longyearbyen, og lufthavnsjefen på Svalbard lufthavn, Morten Ulsnes, er en smule forundret over at Samferdselsdepartementet har degradert lufhavna til bare å være nasjonal. -Det umuliggjør direkteflyvninger fra kontinentet, sier begge. (Begge foto: Privat)

Sesongen må utvides

Han peker også på at økt turisme er et mål:

- Det er nå engang sånn at det har vært en bred politisk debatt, både lokalt og sentralt, at reiselivet skal ha mulighet til å vokse for å kunne skape nye arbeidsplasser og ny aktivitet på Svalbard. Faktisk er det lagt til grunn i næringsplaner og lignende at man ser for seg at en dobling av antall sysselsatte i reiselivet er et akseptabelt mål.

Denne veksten ønsker man primært å ta ved å utvide sesongene, og ikke nødvendigvis kreve mer villmarksareal – men ved å forsterke Longyearbyens attraktivitet.

Da er det viktig å ta innover seg at en dobling i sysselsatte krever mer enn dobling i besøkende. Det fordrer flere turister som blir her lenger, og legger igjen mere penger lokalt. Kanskje snakker vi tredobling av gjester for å doble antall sysselsatte i næringen, understreker Terje Aunevik.

 

"Finnairsaken" og styrket Sysselmann

Mulighetene for faste flyruter fra utlandet til Longyearbyen ble aktualisert da Finnair la ut billetter til direkterute fra Helsinki til Svalbard i 2016

Norske luftfartsmyndigheter stoppet disse planene, blant annet med henvisning til manglende bilaterale avtaler. Det ble også pekt på manglende passkontroll ved Longyearbyen lufthavn.

 

Påvirker mulig vekst

I kjølvannet av "Finnairsaken" ble Sysselmannsetaten styrket, begrunnet med sterkere tilstedeværelse på flyplassen, noe som av svært mange ble oppfattet som at man ville legge til rette for passkontroll også i Longyearbyen. I så fall hadde det blitt mulig med direkteruter fra utlandet.

Imidlertid legger Terje Aunevik til:

- Men det er helt åpenbart at det påvirker utviklings og vekstpotensialet negativt. Og det er jo ikke i tråd med de politiske signalene vi mottar gjennom blant annet stortingsmeldingen for Svalbard.

 

Svalbard utenfor Schengen

Tåken som stengte Langnes lufthavn i Tromsø forrige uke aktualiserer noe av problemstillingen. Et rutefly fra Oslo skulle via Tromsø til Svalbard, passkontroll skulle skje ved Langnes, som i denne sammenhengen er Schengenområdets yttergrense.

Tåken gjorde at flyet ble omdirigert til Evenes, der det ikke ble foretatt passkontroll. Men mens sysselmannens mannskaper var klare for å kontrollere pass i Longyearbyen, måtte flyet likevel gjøre vendereis for å foreta klarering på fastlandet.

Dette kan ha sammenheng med at Svalbard ligger utenfor Schengenområdet, noe som også kan ha vært en faktor ved nedgraderingen av Svalbard lufthavn.


Samferdselsdepartementet svarer

Statssekretær Tom Cato Karlsen i Samferdselsdepartementet peker i et svar til High North News på at dagens flytrafikk til og fra Svalbard ikke blir påvirket av endringen i status for flyplassen. 
Nøkkelord