-Svalbard ligger for langt nord for nordområdesatsingen

Leder Terje Aunevik i Svalbard Næringsforening mener svalbardmeldingen gir Longyearbyen et godt utgangspunkt, men savner føringer for lufttrafikken til øya og en tydeligere holdning om Store Norskes framtid. (Foto: Pole Position Spitsbergen)
I Stoltenberg ll-regjeringens nordområdesatsing var Svalbard senter og spydspiss. Den arktiske kompetansen skulle ivaretas og Svalbards beliggenhet gjorde øya til en naturlig del av det politiske bildet. På 10-års dagen for satsingen nevnte Ap-leder Jonas Gahr Støre lite om øysamfunnets framtidige betydning i nord.

I Stoltenberg ll-regjeringens nordområdesatsing var Svalbard senter og spydspiss. Den arktiske kompetansen skulle ivaretas og Svalbards beliggenhet gjorde øya til en naturlig del av det politiske bildet. På 10-års dagen for satsingen nevnte Ap-leder Jonas Gahr Støre lite om øysamfunnets framtidige betydning i nord.

- Aktivitet er en viktig forutsetning for en troverdig suverenitetshåndhevelse. Suverenitet handler om aktivitet, sa daværende utenriksminister Jonas Gahr Støre i 2005, da han lanserte regjeringens nordområdesatsing ved UiT Norges Arktiske Universitet. 

I dag er aktiviteten på Svalbard minkende, folk flytter og næringslivet frykter kollaps dersom det ikke kommer konkrete politiske planer for øysamfunnet.

Stor oppmerksomhet

I 2005 skulle det satses på Svalbard, og det skulle jobbes aktivt for å videreutvikle et levende miljø på øya.

- Det må satses på alt fra gruver via reiseliv, til romfart og ikke minst den internasjonalt banebrytende forskningen i Ny-Ålesund, sa Støre.

På dagen ti år etter, når Støre er tilbake hos UiT for å snakke om nordområdesatsingen – hva har skjedd, og hva nå? – er ikke lengre Svalbard spydspiss i nord.

- Nordområdepolitikk var vårt viktigste satsningsområde, mens det i dag har blitt et interesseområde, sier Støre, og nevner raskt at Svalbard har vært viktig i Arktis de siste ti årene.

- Svalbard har vært viktig gjennom kunnskapssatsing, University Centre in Svalbard (UNIS) og Ny-Ålesund har bidratt til å gi Norge en internasjonal posisjon i nordområdene, sier Ap-lederen, men når han skal beskrive framtiden i nord, er Svalbard borte.Sørområdesatsning
 
Leder i næringsforeningen på Svalbard og daglig leder i Pole Position Spitsbergen, Terje Aunevik, mener det er typisk at Svalbard kun nevnes i forbindelse med UNIS og forskningsaktiviteten i Ny-Ålesund.
 
- Det kan sikkert forklares, og er forståelig basert i dagens økonomiske aktivitet i regionen, men det overrasker meg at man ikke  løfter frem Svalbard som en helt sentral del av den norske satsingen i Arktis, sier Aunevik.

Han mener det er påtagelig at nordområdesatsingen sentreres rundt Barentsregionen, noe som bekrefter det han og andre på Svalbard har påpekt gjentatte ganger:
 
- At Svalbard ligger for langt nord for nordområdesatsingen. For oss blir dette en sørområdesatsning, sier Aunevik
 
 
 Svært bekymret
 
Aunevik sier han blir dypt urolig når Svalbard fremdeles ikke mottar noen signaler om hvilken retning Norge og politikerne ønsker for Svalbard.

- Det gjør meg ikke mindre urolig at man heller ikke har formeninger om hva slags næringsaktivitet vi skal ha på Svalbard om vi ikke får på plass en snarlig løsning for Store Norske, sier han

Han synes det er bekymringsverdig at det ikke snakkes om næring og framtid på Svalbard.
 
- Det bekrefter på mange måter inntrykket vi har her oppe. At de politiske miljøene i alt for stor grad har overlatt næring på Svalbard til engasjementet eierskapsavdelingen i Næringsdepartementet har hatt i Store Norske, sier Aunevik.
 

Havet


Havet er ifølge Ap-lederen satsingsområde nummer én i fremtidens nordområdepolitikk. Han mener Norge må jobbe for å forstå hva havet er.

- Vi må beholde initiativet, forstå ressurser, transport, klima og geopolitikk. Vi må jobbe videre med logistikk, transport og kommunikasjon. Og vi må satse på hav, havpolitikk. Det er havet som definerer Norge, sier Støre.

Han mener en politisk vilje må sette havet på dagsordenen, og at dette er svaret på hvordan vi nå skal styrke og videreutvikle nordområdesatsingen.

- Vi må erobre havrommet, ta vare på fisken, det fornybare gullet. Vi må ta vare på fiskeflåten og sikre norsk eierskap, sier Støre.

Han ønsker samarbeid med andre havnasjoner.

- Vi kan mer om månen enn om havet, sier Ap-lederen.Esmarksbreen, Svalbard Foto: Elgaard
Esmarksbreen, Svalbard Foto: Elgaard
Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre holdt i dag en tale om nordområdene, på Universitetet i Tromsø. Dette nøyaktig ti år etter at han holdt en lignende tale, til samme tidspunkt, på samme sted. (Foto: Arbeiderpartiet)

Tags