Svalbard hadde 60 000 turister i 2015 – flest utlendinger

Med 60 000 besøkende i løpet av 2015 blomstrer turistnæringen på Svalbard. Det som sårt behøves nå er endringer i regler, og flere sengeplasser for å kunne satse videre. Hundekjøring er den aller mest populære aktiviteten vinterhalvåret. (Foto: Basecamp Explorer)
Turistnæringen på Svalbard opplevde en oppsving i 2015. Og det er utenlandske turister som står for veksten i markedet. Nå satses det hardt for å gå enda et steg videre for økt turisme på øya.

 
Turistnæringen på Svalbard opplevde en oppsving i 2015. Og det er utenlandske turister som står for veksten i markedet. Nå satses det hardt for å gå enda et steg videre for økt turisme på øya.
 
Ferske tall fra 2015 viser fin utvikling for reiselivet på Svalbard, med en total årsvekst i antall kommersielle overnattingsdøgn på 11 %.
 
- Totalt antall gjestedøgn var på 131 154, generert av 60 000 ankomne gjester, og over mange år har det vært en prioritert satsing å få til helårsturisme. sier forteller Ronny Brunvoll, reiselivssjef i Visit Svalbard.
 
Spesielt gledelig er veksten i månedene september til februar, der turistnæringen ser at destinasjonen beveger seg til å bli et fullverdig helårig reisemål. Nordlys, polarnatt, blålys og den totale stillheten i mørketida viser seg å bli oppfattet som stadig mer attraktivt blant de tilreisende.
 
-Vi har satset for å utnytte kapasiteten og skape større grobunn for flere helårs sysselsatte, enda bedre kvalitet i opplevelsene og en sunnere økonomi for bedriftene. Vår spådom er at det i løpet av to til fire år vil være jevnt med gjester tolv måneder i året, dog med visse naturlige sesongvariasjoner, sier Brunvoll.
 
 
Utlendinger står for veksten
 
Brunvoll forteller at det norske markedet står stille, mens utlendinger står for hele veksten i 2015.
 
-Dette oppfattes som positiv bevegelse, siden vi med rundt 75% norske gjester over mange år har vært svært eksponert mot ett marked. De siste årene har vi også prioritert å få en bedre balanse mellom Norge og det store utland, og med 35 prosent utenlandske gjester i 2015 ser det ut som om vi begynner å bevege oss i riktig retning, sier reiselivssjefen.
 
Samtidig som satsingen har hjulpet, ser Brunvoll at også andre ting har hjulpet på.
 
-Det må også nevnes vi fått betydelig drahjelp av at den norske krona er svekket, og slik gjort det rimeligere å reise hit og til Norge generelt, sier Brunvoll.
 
 
Ønsker å satse på lokal mat
 
For å oppnå ambisjonen om vekst, forteller Brunvoll at det jobbes hardt med å utvikle reisemålet, med nye opplevelser og bedre tilrettelegging i og utenfor bosetningene som sentrale innsatsområder.
 
-Longyearbyen har et spesielt fokus, der vi utvikler nye opplevelser og et stadig bedre tilbud innen attraksjoner, byopplevelser, handel og uteliv. Muligheten for å besøke Gruve 3 og nå muligheten for å oppleve gruvesamfunnet Svea, gjør at vi nå endelig kan presentere denne viktige delen av Svalbards historie for våre gjester. Og dette er noe som har vært etterspurt i mange år, sier Brunvoll.
 
På Svalbard har lokal mat blitt et viktig element i for en bærekraftig turistnæring.
 
-Vi vet at markedet i stadig større grad ønsker denne typen lokale produkter som en del av totalopplevelsen. Tilgangen til å benytte lokal mat fra hav og land i utsalg og restauranter er i dag sterkt begrenset på Svalbard, og en samlet næring jobber for å få forbedret vilkårene slik at lokalmat kan tilbys gjennom hele året, sier Brunvoll
 
Det jobbes blant annet for å tilgang til flere reinsdyr til kommersiell bruk, samt høsting av urter som smakstilsetting.
 
-Landing av fisk og sjømat fangstet i de lokale farvannene ser det nå ut til å komme en løsning på fra regjeringen, noe som oppfattes svært positivt av reiselivsnæringen, sier han.
 
 
Sårbar optimisme
 
Stadig nye tilbud i og utenfor byen skal bidra til at vi får nødvendig vekst også i årene som kommer. Likevel er svalbardsamfunnet veldig klar over sårbarheten, så vel i naturen som i oppfattelsen av Svalbard som urørt og autentisk.
 
-Ergo jobber vi hver dag for å sørge for at utviklingen skal ivareta vår unike posisjon i opplevelsesmarkedet, blant annet ved hjelp av en masterplan «Destinasjon Svalbard mot 2025» som tar et helhetlig grep om utviklingen, støttet opp av at reisemålet merkes som bærekraftig av Innovasjon Norge, sier Brunvoll.
 
Cruisetrafikken er en viktig del av den lokale verdiskapningen, og i 2015 bidro denne til ca. 14000 gjester til Svalbard. Men på grunn av tungoljeforbudet opplevde turistnæringen en forventet tilbakegang i antall oversjøiske cruiseskip i 2015. Mens ekspedisjoncruisene med sitt utgangspunkt i Longyearbyen, der gjestene flyr inn og er med på et cruise i typisk fire- tolv dager i farvannet rundt Spitsbergen, lå stabilt fra året før.
 
-Vi har nettopp etablert Svalbard Cruise Network, som skal jobbe for å utvikle oss til en enda mer attraktiv cruisedestinasjon med unike opplevelser og lokal verdiskaping som ledestjerne, sier Brunvoll.
 
 
Flere senger – færre regler
 
Hva er det så som kan legge hindringer i vegen for videre vekst?
 
-Statistikken viser at vi stanger i taket i deler av året, fordi det er fullt Longyearbyen slik overnattingskapasiteten er per i dag. Uten flere senger vil det ikke være mulig å utvikle spesielt perioden mars – august så mye mer. Derfor må det legges til rette for at kapasiteten i så vel overnatting som mat, opplevelser og andre tilbud kan utvikle seg, sier Brunvoll.
 
Han forteller at næringen nå er i en positiv dialog og god samhandling med Longyearbyen lokalstyre om arealplanlegging, og ulike konkrete utbyggingsplaner.
 
-En hemsko er den offentlige reguleringsiveren på Svalbard, i lys av den strenge svalbardmiljøloven.
 
Likevel mener han reiselivet slutter fullt og helt opp om strengt vern av natur og kulturminner.
 
-Men ovenfor sentrale myndigheter har vi gjentatte ganger formidlet behovet for en stabil og langsiktig forvaltning av øygruppen også for næringsinteresser, slik at investeringer kan gjennomføres med stabile rammebetingelser og med minimal risiko, sier Brunvoll.


Vil mer rundt Longyearbyen

 
Videre ønsker reiselivet anledning til enkel tilrettelegging enkelte steder i naturen rundt Longyearbyen, eksempelvis gjennom etableringen av såkalte sherpastier til to av fjellene rundt Longyearbyen, tilrettelegge for en kyststi fra Bjørndalen til Adventdalen og en løype på tundraen i Adventdalen der det kan kjøres med hundespann i sommerhalvåret.
 
-Dette er være tiltak som både kan stimulere til mer «kortreiste opplevelser» og som bidrar til mindre press på naturen, sier Brunvoll.
 
Visit Svalbard akkurat har avsluttet en undersøkelse blant våre 66 medlemsbedrifter.
 
-Undersøkelsen viser at optimismen og trua på fremtiden er stor. Svært få i næringa frykter fremtiden, og de fleste har planer om å introdusere nye produkter på markedet, sier Brunvoll.
 
Av turistene som kommer til Svalbard er mange fra Sverige, Tyskland og Frankrike. Og de mest populære aktivitetene er kjøring med hundespann, snøscooterturer, fotturer og turer med gummibåt.
 
-Dette sier oss at reiselivsnæringa på Svalbard har trua, og at vi som reisemål er klar til å gripe mulighetene som byr seg. Vi oppfatter vår egen næring som offensiv, villig og optimistisk.

 

Leder i Visit Svalbard Ronny Brunvoll, har nylig gått igjennom alle tallene fra reiselivsnæringen på Svalbard, og de viser oppgang og positivitet. (Foto: Visit Svalbard)

Nøkkelord