Superdypt hull ga funn av gull

Ute på tundraen, mellom Nikel og Zapolyarny har russiske forskere funnet gull i verdens dypeste borehull. (Foto: Panoramio, Google Earth).
Russiske forskere har funnet gull i et borehull over 10 kilometer under jordoverflaten – på Kolahalvøya.

 

Russiske forskere har funnet gull i et borehull over 10 kilometer under jordoverflaten – på Kolahalvøya.

Det var under den nordiske geologiske vinterkonferansen i Helsinki i januar at den russiske forskeren Vsevolod Prokofiev kunne fortelle at man hadde funnet til dels rike forekomster av flytende gull i borekjerner hentet fra mellom 9,5 og 11 kilometer under jordoverflaten, forteller geoforskning.no.

Over 12000 meter dypt

Kjernen er hentet fra det dypeste hullet som menneskene noensinne har boret, et russisk vitenskapelig prosjekt der man til slutt var kommet 12.262 meter ned i bakken på Kolahalvøya. Prosjektet startet tilbake i 1970 og boringen stoppet i 1989. Selve prosjektet ble avsluttet i 2006 avsluttet på grunn av pengemangel.

Boringene og kjerneprøvene har imidlertid gitt masse materiale til videre studier, og Prokofiev kunne altså fortelle sine nordiske kolleger om rike gullfunn.

Ikke økonomisk utvinnbart

- Gullet har blitt funnet i væske- og gassholdige inneslutninger i kvarts, fortalte han.

Det dype nivået som gullet er funnet på, utelukker umiddelbart at dette dreier seg om en økonomisk utvinnbar forekomst.

Men flere overflatenære gullforekomster er, ifølge Prokofiev, kjent i området som utgjør den nordøstlige delen av det Baltiske skjold.

Det superdype borehullet på Kolahalvøya ligger kun et par mil fra grensen mot Norge og Sydvaranger Gruve. 

 

Tags