Styrker samarbeidet med Ukraina

Tirsdag starter Norwegian-Ukrainian Business Forum 2014 i Kiev. (Foto: Lars Helgerud)
Norge og Ukraina samarbeider stadig tettere om næringsliv, utdannelse og utvikling. I dag deltar statsminister Erna Solberg på "Norwegian-Ukrainian Business Forum 2014" i Kiev.
Norge og Ukraina samarbeider stadig tettere om næringsliv, utdannelse og utvikling. I dag deltar statsminister Erna Solberg på "Norwegian-Ukrainian Business Forum 2014" i Kiev.

Konferansen samler flere hundre norske og ukrainske representanter fra næringsliv, politikk, diplomati, forvaltning, forskning og utdanning.  

Statsministeren skal i tillegg ha politisike samtaler med den ukrainske statsminisistern Arsenij Jatsenjuk, som også deltar på konferansen. 

Konferansen setter søkelyset på utdanning, og i tillegg går det ulike sesjoner med tema som teknologi og forskning, handel og energi, og selvsagt en egen rettet mot utdanning.


Norsk fisk til Ukraina

Handel med fisk er viktig for Norge og Ukraina, og under konferansen skal blant annet Adm. dir. i Pelagia, Egil Magne Haugstad, og statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet, Amund Ringdal, snakke om eksport av norsk fisk til Ukraina. 

Om Ukrainas handelsavtale med EU får konsekvenser for Norge er også et av temaene som tas opp iløpet av konferansen. Blant annet kommer statsråd Vidar Helgesen, som har ansvar for samordning av arbeidet med EØS-saker og forholdet til EU, i Utenriksdepartementet, for å snakke om handelen mellom de to landene.


Styrker samarbeid om utdannelse

Nordområdesenteret har i mer enn 10 år samarbeidet tett med utdannelses-, forsknings- og forretningsmiljøene i Ukraina, og har derfor ansvaret for en av sesjonene under konferansen. Her trekkes flere sider av samarbeidet fram: Felles mastergrader mellom det nasjonale universitetet Taras Shevschenko i Kiev og Universitetet i Nordland (UiN), omskolering av ukrainske offiserer for sivile yrker, etablering av kontaktfora og informasjonsguider for økt samhandel mellom Norge og Ukraina.

- Ingen norske universiteter har et så omfattende samarbeid med Ukraina som UiN. Disse prosjektene er gjennomført i tett dialog med det norske Utenriksdepartementet, Senter for Internasjonalisering av høyere utdanning, relevant næringsliv og ukrainske myndigheter, sier Frode Mellemvik, direktør ved Nordområdesenteret.

Men utviklingen i Ukraina det siste året har økt behovet for kompetanse og kapasitet, og derfor økes innsatsen nå.


Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: