Styret skal gjennomgå BarentsObserver-saken på nytt

Alvorlige ansikter i Barents Observer da konflikten med eierne startet. Når er oppsigelsen av redaktøren, Thomas Nilsen (t.h.) trukket, mot at han sier opp stillingen frivillig. (Foto: Claus Bergersen)
Styret og representantskapet for Barentssekretariatet i Kirkenes, som er eid av de nordnorske fylkeskommunene, skal på nytt vurdere om BarentsObserver skal følge redaktørplakaten eller ikke.
Styret og representantskapet for Barentssekretariatet i Kirkenes, som er eid av de nordnorske fylkeskommunene, skal på nytt vurdere om BarentsObserver skal følge redaktørplakaten eller ikke.

- UD har hatt møte med representanter for Barentssekretariatets styre i dag. Styret har fattet vedtak om å gjennomgå organiseringen på nytt, og så legge det fram for representantskapet for ny vurdering. Herunder inkludert spørsmål om å knytte BarentsObserver til redaktørplakaten.

Det sier Frode Overland Andersen, kommunikasjonssjef i Utenriksdepartementet (UD), til Medier24. 

For to uker siden vedtok representantskapet for Barentssekretariatet, som eier BarentsObserver, at redaksjonen ikke får jobbe under Redaktørplakaten, slik de ansatte i redaksjonen ønsker. Det klare budskapet fra både eiere og styre har vært at BarentsObserver skal være et informasjonsnettsted. 

Vedtaket har vekket kraftige reaksjoner fra flere hold, blant annet i de nordnorske journalistlagene.

Thomas Nilsen, mangeårig redaktør for BarentsObserver, har både i intervjuer og på spalteplass gitt klart uttrykk for at han mener det er helt at BarentsObserver skal være et informasjonsnettsted. Utspillene har falt i dårlig jord hos arbeidsgiveren, og Nilsen ble derfor i forrige uke kalt inn til et drøftingsmøte, hvor han selv fryktet at utfallet ville bli at han fikk sparken.

- Jeg mener det som nå er viktigst er at balalajka-vedtaket fra eierne om at vi ikke skulle få følge redaktørplakaten for all del ikke må ende opp som en ny «jo-jo-behandling» fra styret. Jeg stiller også et stort spørsmålstegn ved om fylkespolitikere i det hele tatt er rette eiere til Barentsobserver, sier Nilsen.

Ifølge Medier24 hadde redaktøren i BarentsObserver ikke fått noen orientering om møtet mellom styret og UD i går kveld.

Tags