Strid om offshorebase

Hensynet til reindriften og offshorenæringen skaper splid.

Rådmannen overdriver ulempene for reindrifta, og har droppet positive sider ved utbygging på Pulkneset, mener Kirkenesbase. Konsekvenser for reindrifta og utfordringer med veiutbygging er overdrevet, mens potensialet for arbeidsplasser på sikt ikke er tatt med i innstillingen, påpeker de, skriver Finnmarken. 

Utvalg for plan og samferdsel i kommunen skal torsdag vedta hvilke av planene for det aktuelle området i Sør-Varanger som skal være med videre i planleggingen.