Støtter utenlandskorridorer

Fagetatene i Barenstregionen har utarbeidet et forslag til Barents transportplan (Joint Barents Transportplan). Næringsutviklingen og veksten i nordområdene gjør at helhetstenkingen for transportløsninger over landegrensene vurderes som nødvendig for verdiskapning og bosetting.

Hovedutvalget for kultur og samferdsel i Finnmark fylkeskommune har behandlet forslaget og avgitt sin uttalelse. Utvalget mener forslagene som blir fremmet for ulike utenlandskorridorer er svært viktige for en positiv utvikling i regionen.

Les hele uttalelsen her.

Tags