Støtter ikke revolusjonen

Det er strid rundt Ung Vänster, som er ungdomspartiet til det sosialistiske Vänsterpartiet. Deler av ungdomspartiet støtter den revolusjonære Revolutionära fronten. Men i Norrbotten har ikke fronten med sans for politisk vold noen støtte.

– Vi ställer oss inte bakom deras metoder, sier en representant for Unge Vänster til Norrbotten Kuriren.

Norrbottens Kuriren  skriver videre:

Revolutionära fronten har sina rötter i AFA (Antifascistisk aktion) – och följs noga av Säkerhetspolisen. Enligt Säpo utgör autonoma vänsteraktivister ett stort hot mot demokratin i Sverige. "Det övergripande målet är att avskaffa dagens samhällsordning genom revolution och ersätta den med självständiga arbetarkollektiv som styrs av direktdemokrati. På mer omedelbar sikt är målet att försvara arbetarklassen mot olika typer av angrepp", skriver Säpo i sin rapport över ”våldbejakande extremism”. För att nå målet tvekar de inte att ta till våld och allvarliga hot.

Nøkkelord