Støtter Arctic Frontiers med 900.000 kroner

Arctic Frontiers samler politikere og forskere fra Norge og andre arktiske nasjoner. (Foto: Linda Storholm)
Fylkesrådet i Troms støtter gjennomføringen av Arctic Frontiers 2016.


Fylkesrådet i Troms støtter gjennomføringen av Arctic Frontiers 2016. 

Konferansen går i Tromsø, og har neste år fått tema "Industry and Environment". 

Pengene fra fylket tildeles over rammen Innovasjonsinfrastruktur, og er en del av Troms fylkeskommunes satsing på å videreutvikle Arctic Frontiers som en internasjonalt ledende plattform for kunnskapsformidling, samarbeid og dialog mellom næringsliv, forskning, politikk og forvaltning med et internajonalt publikum og Arktis som tema.

Fylkesråd for helse, kultur og næring Willy Ørnebakk sier at bidraget til konferansen er med på å sikre og videreutvikle Tromsø som arktisk kompetansehovedstad. 

Tags