Stortinget vil gi lån til Store Norske, venter på Regjeringen

Det haster med en avklaring for Store Norske, og Stortinget står klar til å yte ekstraordinære lån til selskapet. Nå venter man bare på Regjeringen og næringsminister Monica Mæland. Bildet fra fra Lunckefjell, den nyeste gruva på Svalbard. (Foto: SNSK).
Mens Næringsdepartementet ennå ikke har ferdigbehandlet søknaden fra Store Norske om ekstraordinære lån på 450 millioner, venter Stortinget utålmodig.

Mens Næringsdepartementet ennå ikke har ferdigbehandlet søknaden fra Store Norske om ekstraordinære lån på 450 millioner, venter Stortinget utålmodig.

Et overveldende, og delvis utålmodig, flertall i Stortinget venter nå på at næringsminister Monica Mæland skal komme med et forslag om å innvilge ekstraordinære lån på 450 millioner kroner til Store Norske Spitsbergen Kulkompani (SNSK).

Ingen grunn til å vente

Både fra Arbeiderpartiets og fra Senterpartiets side blir det klart sagt at de ikke riktig skjønner hvorfor det brukes så lang tid i departementet.

-I realiteten er det ingen opsjon for norske myndigheter å la Store Norske gå over ende, så det er bare å komme med saken til Stortinget jo før jo heller, blir det sagt til High North News.

To-delt problemstilling

Ifølge Høyres Frank Bakke-Jensen er partiet i utgangspunktet positivt innstilt, men at spørsmålene om lån er todelt.

-En ting er de 400 millionene som må til for å redde SNSKs finansielle situasjon, og som i stor grad kan tilskrives fallende kullpriser. Et annet spørsmål er dette med 50 millioner til omstilling.

Andre aktører

Der må vi ta hensyn til at det også er andre aktører til stede på Svalbard, trass i Store Norskes dominerende stilling.

Bakke-Jensen mener at bedriften må berges; -Store Norske er noe langt mere enn en nøkkelbedrift, det er en samfunnsbærende institusjon. Likevel må vi, når det gjelder eventuelle penger til omstilling, ta hensyn til flere.

Ventet før påske

Arbeiderpartiets Else-May Botten forteller om utålmodighet i Stortinget.

-Jeg hadde vel ventet at meldingen kom før påske, og nå venter vi at den må komme raskt.

I Arbeiderpartiet er vi veldig positive til å støtte et slikt lån til Store Norske, men vi må selvsagt også se på forslaget først.

Konkurransevridende?

-Er dere redd for at et eventuelt lån på 50 millioner til omstilling skal skape en situasjon med konkurransevridning mellom aktørene på Svalbard?

-Som sagt skal vi se på innretningen når den kommer, men vi mener også at Store Norske faktisk har et ansvar for å bidra i en nødvendig omstilling. Og hele Svalbardsamfunnet trenger en omstilling – det er hevet over tvil, presiserer Else-May Botten.

Positiv Pollestad

Geir Pollestad fra Senterpartiet er enig med Botten:

-Vi har ventet lenge nok. Først antok vi saken ville komme før påske, det skjedde ikke. Så ventet vi den fredag etter påske, men nei. Jeg ser ikke annen grunn til denne sendrektigheten enn at det strides innad i Regjeringen – og da er det nok Finansdepartementet som holder igjen.

Politisk vedtak

Pollestad minner om at det er vedtatt politikk at kulldrift er en av de viktige faktorene hele Svalbardsamfunnet skal bygge på.

-Hvis dette skal endres må det skje som følge av et politisk vedtak, ikke som resultat av regnskapstall for Store Norske.

Senterpartiet har ikke avgjort hvordan de vil stille seg til omstillingspakken på 50 millioner – som ligger i totalbeløpet på 450 millioner.

«Ingen grunn til utålmodighet»

-Jeg ser argumentene for at det kan virke konkurransevridende, men dette er faktorer Regjeringen må vurdere, og eventuelt komme opp med en alternativ løsning. Det er der utredningskapasiteten sitter, sier Geir Pollestad.

Frank Bakke-Jensen, som representerer Høyre i Næringskomiteen, mener at det ikke er noen grunn til å være utålmodig.

Statsråden er orientert

-Alt Store Norske vet om sin egen situasjon vet også statsråden. Det har jeg rett fra hennes egen munn, så det skjer ikke noe som ikke styret er informert om, og statsråden kjenner hver detalj.

Vi i Stortinget skal ta stilling til detaljene når de ligger på bordet, ikke før, sier representanten for Høyre i Finnmark.

Store utbytter til staten

Stortingsrepresentant Øyvind Korsberg fra Fremskrittspartiet i Troms er også positiv til å yte de ekstraordinære lånene til SNSK.

-Selskapet har en så sentral betydning både for Svalbardsamfunnet som sådan, og også for Norges utenriks- og sikkerhetspolitikk, at annet ikke kan være aktuelt.

Det er jo også slik at staten har tatt rimelig store utbytter fra selskapet de senere årene, og dermed vært med på å gjøre at det ikke har kunnet bygge opp reserver i tilstrekkelig grad.

Viktig utviklingspakke

Korsberg er positiv også til at SNSK får de 50 millionene til utvikling.

-Store Norske må ha flere bein å stå på, og vi vet ikke hvordan prisutviklingen på kull blir fremover. Den foreslåtte utviklingspakken ser derfor viktig ut, sier Øyvind Korsberg, som bedyrer at saken om lån til SNSK kommer til Stortinget om ikke veldig lenge.

Dermed kan man også slå fast at det ikke er redselen for å bli nedstemt i Stortinget som har hindret Næringsministeren i å legge frem lånesaken tidligere. 

Monica Mæland (øverst) somler, mener både Else-May Botten (A) og Geir Pollestad (SP). Høyres Frank Bakke-Jensen og FrPs Øyvind Korsvold er også positive til lån til Store Norske, men ser ingen grunn til utålmodighet. (Foto av Mæland: Trond Viken, NFD, øvrige: Stortinget).
Monica Mæland (øverst) somler, mener både Else-May Botten (A) og Geir Pollestad (SP). Høyres Frank Bakke-Jensen og FrPs Øyvind Korsvold (nederst) er også positive til lån til Store Norske, men ser ingen grunn til utålmodighet. (Foto av Mæland: Trond Viken, NFD, øvrige: Stortinget).

Nøkkelord