Størst i Norge på MBA-er

Handelshøgskolen i Bodø ved Universitetet i Nordland har flere MBA-studenter enn noen annen utdanningsinstitusjon i Norge.

– Det er fantastisk at vi nå er størst i Norge. Dette betyr at vi har tatt en nasjonal posisjon, sier en tydelig stolt Bjørn Olsen, dekan og professor ved HHB.

Bakgrunnen er funn i Database for høyere utdanning (DBH). Tallene, som er fra høstsemesteret 2013, viser at Handelshøgskolen i Bodø (HHB) er suverent størst med 521 studenter i graden Master of business administration (MBA). Til sammenligning er Handelshøgskolen BI registrert med 502 MBA-studenter og Norges Handelshøyskole i Bergen (NHH) med 240.

Les mer i Avisa Nordland

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: