Støre vil fornye agendaen for nord

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre vil øke forskningen i nord. Her sammen med Liv Monica Stubholt. (Foto: Linda Storholm)
Infrastruktur og klimautslipp i Arktis er to områder vi må gi stor oppmerksomhet, sier Jonas Gahr Støre (Ap).


Infrastruktur og klimautslipp i Arktis er to områder vi må gi stor oppmerksomhet, sier Jonas Gahr Støre (Ap). 


Nordområdestrategiens far var i dag tilbake på podiet hvor han i 2005 lanserte strategien. Den store forskjellen fra den gang for ti år tilbake er at man globalt ser en enorm interesse for nord og Arktis. Verdens blikk er rettet mot nord. 

- I perioden 2000 til 2010 var problemet for Arktisk Råd at ingen visste om dem, nå er problemet å ta unna den store interessen, illustrerte Støre. Men han var ikke i Tromsø for å mimre. Støre er fortsatt en visjonær nordområdepolitiker, og var overraskened konkret i sin gjennomgang av det han mener vi må satse på i årene som kommer. 

Han snakket om Arctic Investment Protocol, som ble lagt fram i Davos i forrige uke, og mener vi må tenke gjennom om vi foruten et sett prinsipper for investeringer i Arktis, også kanskje bør ha en egen finansiell infrastruktur i Arktis.

- Eller et finansielt virkemiddel, spør Støre retorisk. 

Les: Støtter Arktisk utviklingsbank


Arbeiderpartilederen hadde også laget seg en arbeidsliste med punkter på hva vi bør gripe fatt for å skape vekst i regionen. 

- Det er viktig å adressere infrastruktur. Og selvsagt trenger vi tradisjonell infrastruktur som havner og jernbane, men vi må også få på plass det som trengs for å kunne utforske havene og skape den blå veksten. Vi vet mer om månen enn om havene og havbunnen på jorda. Nå er det viktig å legge til rette slik at vi trygt og bærekraftig kan utforske havene, sier Støre.

Han maner også til enda mer forskning på klimaendringer og teknologiske utviklingsmuligheter som kan ta oss framover. 

- Utfordringen med utslipp, både fra shipping og annen industri må løftes opp til å bli en del av nordområdeagendaen, sier Støre. 

Han mener disse punktene er det som må prioriteres framover: 
  • Vi må erobre havrommet. 
  • Bevare og forvalte fiskeriressursene.
  • Utvikle den blå bioøkonomien, spesielt gjennom mer forskning. 
  • Bærekraftig utvikling av mineraler fra havbunnen. 
  • Utforske og utvinne den enorme mengden med fornybar energi som havene rommer. 

- Mulighetene er mange, utfordringene er enorme, men jeg er sikker på at vi kan få det til, slår Støre fast. 


Tags